Škola pro život – aneb co se mění….

Realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR,  přináší první ovoce.
Pro žáky jsme zakoupili CD přehrávač, digitální fotoaparáty, slovníky cizích slov a postupně přikupujeme nejrůznější encyklopedie. Vyrábíme i nové pomůcky pro zpestření výuky, např. domina, karty se zpětnou vazbou apod. Výrazně jsme zlepšili vybavení kabinetů vyučujících.
V provozu jsou nové webové stránky, jsme jen krůček od toho, aby na ně začali příspívat sami učitelé. Po jarních prázdninách je čeká potřebné školení.
Naši deváťáci spolu s deváťáky partnerských škol ze ZŠ Tupesy a ze ZŠ Uherské Hradiště – Větrná pracují na Oborových dnech, jejichž vyvrcholení se chystá na 9. března.  Už se všichni těšíme, čím nás překvapí.
Pro sedmáky připravujeme projektové dny: Poznáváme země Evropské unie. Výsledky budou prezentovat před svými spolužáky. Nejlepší projekty vystavíme v prostorách obecních úřadů.
Pokračuje výuka volitelných předmětů Mediální výchova a Počítačová grafika, úspěšně pracuje kroužek Digitální fotografie.
A při těchto změnách pracujeme na školním vzdělávacím programu, do kterého se snažíme uváděné aktivity zapracovat.

Sdílejte!