To víš? To znáš?

1. Která z uvedených nemocí je bakteriálního původu?
a) rýma
b) angína
c) chřipka2. Na vzniku skleníkového efektu se hlavně podílí:
a)  oxid uhelnatý
b) oxid siřičitý
c) oxid uhličitý

3. Teplé mořské proudy směřují:
a) od rovníku do vyšších šířek
b) od pólu k rovníku
c) od pobřeží do ústí řek

4. Ostrov Mallorca je součástí:
a) Azorských ostrovů
b) Baleárských ostrovů
c) Kanárských ostrovů

5. Česká republika nebyla v roce 2001 členem:
a) OSN
b) NATO
c) EU

6. Od kolika let můžeš být starostou obce?
a) od 18
b) od 21
c) od 40

7. Vedoucí osobností v roce 1848 v Čechách byl:
a) Rieger
b) Šafařík
c) Palacký

8. Která z uvedených skladeb je opera?
a) Příhody lišky Bystroušky
b) Labutí jezero
c) Z Nového světa

9. Která země není monarchie?
a) Dánsko
b) Finsko
c) Švédsko

10. Druhým českým prezidentem byl:
a)  Edvard Beneš
b)  Antonín Zápotocký
c)  Václav Klaus

Sdílejte!