Oborové dny

V rámci projektu Škola pro život připravujeme na únor pro žáky 9. ročníku Oborové dny. Proti loňskému roku je čeká změna – výsledky své práce budou prezentovat deváťáci nejen před svými spolužáky, ale také před žáky 9. ročníku partnerských škol ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná.
A jak to vypadá s tématy?

 Letos jsou připravena tato:
– Dívčí válka – dramatizace pověsti Aloise Jiráska (p. uč. Hradská)
– Země třetího světa (p. uč. Velgová)
– Nikdo není dokonalý – anketa v ulicích Starého Města (p. uč. Tomešková)
– Expedice Chřiby 2006 (p. uč. Králová)
– Staré Město v proměnách času (p. uč. Osoha)
– Karkulka po anglicku (p. uč. Valerová)
– Kriminalita v regionu (p. uč. Jankových)
– Čokoláda (p. uč. Plevová)
V závorce je vyučující, který má dané téma na starosti.
Vzkaz pro deváťáky:
Pořádně si promyslete, na které téma se „vrhnete“. Bude-li Vám něco nejasného, obraťte se na určené vyučující.
V úterý 17. ledna vyvěsíme témata na nástěnce u jídelny a budete se moci zapsat do pátku 20. ledna do 10 hodin.  Poprvé se sejdete v pondělí 23. ledna 6. vyučovací hodinu (podrobný rozpis učeben Vám sdělí třídní učitelé). A pak už budete pracovat ….
V úterý 28. února dopoledne svou práci dokončíte a připravíte si prezentaci. Ve čtvrtek 2. března k nám přijedou žáci z Tupes a Uherského Hradiště, takže se budeme moci pochlubit, jak jsme to zvládli.
Podobným způsobem proběhnou Oborové dny i na těchto školách. A abychom se neprezentovali jenom doma, pojedou naši zástupci do školy v Uherském Hradišti.
Kdy, to se včas dozvíte….

Sdílejte!