Jak jsi na tom?

1. Město Leningrad se dnes jmenuje:
a/ Cařihrad
b/ Volgograd
c/ Petrohrad

2. Korida je slovo označující:
a/ spojovací chodbu
b/ býčí zápasy
c/ poloostrov v USA

3. Odborný posudek literárního díla se nazývá:
a/ recepce
b/ recenze
c/ recese

4. Přehrada Lipno leží na řece:
a/ Otavě
b/ Vltavě
c/ Blanici

5. Spirituál je:
a/ duchovní sborová píseň amerických černochů
b/ křivka
c/ člověk věřící v posmrtný život

6. Bílý dům se říká:
a/ sídlu prezidenta USA
b/ domu, ve kterém straší
c/ sídlu anglického parlamentu

7. Arabskými číslicemi napiš tento letopočet: MIM

8. Najdi nesprávný údaj:
a/ Karel Čapek – Zahradníkův rok
b/ Karel Poláček – Cirkus Humberto
c/ Bohumil Hrabal – Slavnosti sněženek

9. Dalimilova kronika je psána:
a/ německy
b/ latinsky
c/ česky

10. Partitura je:
a/ text pro operu
b/ úmrtní oznámení
c/ notový zápis skladby

Sdílejte!