Volitelné předměty očima žáků ….

Proč si zvolit literární seminář?

Žáci, kteří si zvolí literární seminář, by měli mít zájem o knihy. V tomto předmětu si hodně povídáme o různých autorech, básních, ale také o tom, co právě čteme nebo jaký se nám líbí literární  žánr. Literární seminář neslouží k rozšíření učiva, ale k prohloubení našeho zájmu o literaturu.
Kristýna Dvouletá, 9.e

Proč si zvolit počítačovou grafiku?
Pro práci v grafice potřebujete znát hlavně program Malování. Seznámíte se různými grafickými programy, animátory, aj…
Tento předmět je vhodný pro všechny kluky i holky, kteří se chtějí naučit graficky upravovat text. Přikládám malou ukázku toho, co jsem se již naučil.
Jakub Fryšták, 9.e

Volba povolání
Z volby povolání nás má pan učitel Josef Pavela. Volba  povolání spočívá v tom, že se zabýváte, čím chcete být. Jedno z hlavních témat je asertivní chování. To je například takové chování, kdy přiměřeně vyjadřujete své pocity nebo říkáte ano nebo ne v souladu s tím, co opravdu chcete.
Zbyněk Hurbiš, 9.b

Cvičení z jazyka českého
Jedním z dobrých volitelných předmětů je cvičení z jazyka českého, protože si tam procvičíte nové učivo, připravíte se na písemky a také si zopakujete probranou látku.
Doporučuji všem, aby si tento volitelný předmět zvolili a doufám, že se vám tam bude líbit.
Klára Beníčková, 8.e

Chcete se naučit lépe mluvit v anglickém jazyce? Máte zájem jet na dovolenou do Anglie? V tom případě by Vám pomohla anglická konverzace. Zahrajete si různé hry, dozvíte se jak a s kým správně  komunikovat, aby Vás pochopil a Vy jeho. K tomu vám dopomohou různé dialogy.
Na závěr si napíšete malé opakováníčko formou testu. Tento volitelný předmět vede skvělá paní učitelka Iveta Pekařová!
Petra Martinková, 9.b

Tvorba WWW
V tomto předmětu se učíme o tvorbě WWW stránek, jak je vytvořit, používat, jak s nimi zacházet atd.. Tento volitelný předmět jsem si vybral, protože mě to zaujalo a chtěl jsem se něco dozvědět o WWW stránkách.
Josef Máčala, 9.c

Informatika
Když jsem si vybírala volitelný předmět informatiku, ani jsem netušila, co všechno a jak snadno se dá v informatice naučit. Za uplynulé necelé 4 měsíce jsme se učili, jak pracovat např. v programu Microsoft Word nebo Microsoft Excel apod…) a to nemluvím o tom, co všechno tyto programy obsahují. Veškeré informace o práci s počítačem získáte právě v tomto předmětu.
Marie Němcová, 9.e

Proč zvolit literární seminář?
Jestli rádi posloucháte úryvky od různých autorů a rádi čtete knihy, právě tento volitelný předmět je pro vás. Uvědomíte si , že ani poezie není tak špatná a ti, kteří nečtou, mohou prostřednictvím tohoto předmětu najít půvab v literatuře. Každý má rád něco jiného, je jenom na Vás, jestli si vyberete zrovna tento předmět.
Klára Škrabalová, 9.e

Výtvarné činnosti
Výtvarné činnosti patří k povinně volitelným předmětům. Navštěvuji ho od začátku školního roku a díky paní učitelce Hradské, která tento předmět vyučuje, se já i mladší spolužáci, kteří jsou k nám přiřazeni učíme věci, týkající se výtvarné výchovy, na které v běžném vyučování není tolik času. Nejde tu o to umět krásně malovat, stačí, když se snahou zkusíme něco pěkného vytvořit. A proto si myslím,že i žáci, kteří nekreslí zrovna na jedničku, můžou v tomto předmětu najít zalíbení. Já jsem ho našla.
Vilma Kašparová, 9.b

Sdílejte!