Jak znáte češtinu?

1. Hudbu k naší hymně složil:
a) František Škroup                 
b) Antonín Dvořák
c) Bedřich Smetana        
2. Divadelní hru R.U.R. napsal:
a) Vítězslav Nezval                    
b) Karel Čapek
c) Josef Škvorecký                     

3. Personifikace je:
a) epická báseň                     
b) zosobnění
c) jinotaj

4. Jaroslav Seifert je autorem následujících děl:
a) Zvony a zvonky, Zlatý máj
b) Maminka
c) Romance pro křídlovku

5. Urči, který z daných termínů není literárním dílem:
a) epika
b) lyrika
c) prolog

6. Urči, ve které větě je chyba:
a) Choval se skromně a působilo to téměř dojemně.
b) Mě se ani nechce věřit, že byl schopen mu důvěřovat.
c) Děti zapomněly, jaké trapné nedorozumění způsobily.

7. „Pes – přítel člověka.“ O jaký druh přísudku se jedná?
a) jmenný se sponou
b) slovesný
c) jmenný beze spony

8. Kdo obdržel Nobelovu cenu za literaturu?
a) Jaroslav Seifert
b) Jaroslav Foglar
c) Jaroslav Vrchlický

9. Současníkem K.J.Erbena byl
a) Fráňa Šrámek
b) Petr Bezruč
c) J.K.Tyl

10. Urči film, který nenatočil Miloš Forman:
a) Amadeus
b) Kolja
c) Přelet nad kukaččím hnízdem

Sdílejte!