Co se dělo na I. stupni

V pondělí 24. 10. všechny druhé ročníky se zaujetím sledovaly maňáskové divadélko „Krtkovy narozeniny“. Nenásilnou a hravou formou  seznámilo své malé diváky s tím, proč je tak důležité mít kamarády a vzájemně si pomáhat. Na pohádkovém příběhu zvířátek se mohli žáci o všem přesvědčit.
Divadélko bylo doprovázené i zpěvem písniček. Zajímavé kulisy doplnily celou atmosféru představení.
V rámci ekologického výukového programu se žáci druhého ročníku naučili správně třídit odpad. Nejprve byli rozděleni do skupinek podle druhu odpadu a potom třídili odpad na papír, plasty, hliník, sklo a nebezpečný odpad. Byli také seznámeni s tím, proč je důležité odpad třídit, ale také jak správně ho třídit.
Žáci čtvrtého ročníku navštívili 7. a 9. 11. dětské dopravní hřiště v Mařaticích. Mohli si tak i prakticky vyzkoušet své znalosti a být opravdovým účastníkem náročného silničního provozu. Museli sami řešit dopravní situace a jako cyklisté se zapojit do provozu, aby se mohli po dosažení 10 let sami vydat s velkou opatrností na silnici.
Žáci čtvrtého ročníku navštívili 9. 11.  Městskou knihovnu ve St. Městě.  Beseda se týkala spisovatele Jaroslava Foglara. Paní knihovnice dětem ukázala a zároveň přečetla úryvky z jeho úžasných a zajímavých knih. Žáci si mohli na závěr vyhledat zajímavosti o tomto spisovateli na internetu.
V pátek 11. 11. jsme v tělocvičně uspořádali soutěž ŠVIHADLOVÝ  KRÁL druhého ročníku. Po úvodním rozcvičení soutěžili žáci v přeskoku přes švihadlo nožmo, střídnonož a ve vajíčku. Kdo splnil 10 přeskoků, ten postupoval do dalšího kola. Na závěr jsme vyhlásili tři nejlepší chlapce a dívky a ty jsme odměnili diplomy.
Ve středu 16.11. navštívili všichni druháci místní knihovnu. Měli připravenou besedu na téma MODERNÍ POHÁDKY. Žáci se seznámili s autory moderních pohádek – Aloisem Mikulkou, Václavem Čtvrtkem a Milošem Macourkem. Prohlédli si také jejich knížky.

Sdílejte!