Zprávy pana ředitele

Milí žáci,
v minulém čísle Rumoru jsem Vás seznámil s přijetím našeho projektu Škola pro život,
který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
Určitě jste jeho realizaci pocítili na vlastní kůži – především v pátek 4. listopadu vyhlášením ředitelského volna. Vyučující II. stupně se zúčastnili spolu se zástupci partnerských škol Větrná a Tupesy dvoudenního školení: Základy osobnostní a sociální výchovy. S novými metodami práce byste se měli seznámit v hodinách.
Z peněz na projekt jsme již zakoupili Slovníky cizích slov (teď je určitě s Vámi využívají vyučující jazyka českého), objednáváme různé encyklopedie. Žáci volitelného předmětu digitální fotografie zaznamenali nákup 4 digitálních fotoaparátů.
Předpokládám, že jste si všimli tiskové konference, která proběhla ve středu 16. listopadu. Vzácnými hosty v naší škole byli jak zástupci partnerských škol, Městského úřadu Staré Město, Obecního úřadu Jalubí, tak také pracovníci Krajského úřadu ve Zlíně, České školní inspekce a v neposlední řadě zástupci tisku a televize (můžete si o nás přečíst ve Slováckých novinách ze dne 18. 11.).  Konferenci zahájilo vystoupení našeho pěveckého sboru pod vedením Mgr. Pavly Večeřové, za což všem patří poděkování. Líbily se také školní kroniky, které již několik let pečlivě vede Mgr. Jarmila Králová.
A co nás čeká v nejbližší době? Zprovozníme nové internetové stránky školy, na které budou přispívat i žáci volitelného předmětu mediální výchova. Nakoupíme nové počítače pro učitele a pro Vás rozšíříme knižní fond školy.
Určitě změny zaznamenáte.
Josef Jurnykl, ředitel školy

Sdílejte!