Tisková konference

Ve středu 16. listopadu proběhla na naší škole tisková konference k oficiálnímu zahájení projektu
Škola pro život, který je financovaný z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR.
Byla spojena se slavnostním otevřením druhé počítačové učebny na II. stupni a novou částí sportovního areálu. Za přítomnosti kamer místní televize a redaktorky Slováckých novin odpovídali na dotazy ředitel školy Mgr. Jurnykl, zástupkyně ředitele Mgr. Kučová a ředitelky partnerských škol ZŠ Uherské Hradiště – Větrná Mgr. Leitgebová a ZŠ Tupesy Mgr. Rybářová. Tiskové konference se zúčastnili i zástupci KÚ Zlín paní Gabrielová a pan Pastuzsek paní inspektorka Mgr. Orságová, zástupce MěÚ Uherské Hradiště paní Anischová, v neposlední řadě starosta Starého Města pan Schönbaum, místostarosta pan Bazala, starosta Jalubí pan Malovaný, ředitelka ZŠ Nedakonice paní Maňásková a další hosté.
Po tiskové konferenci si hosté prohlédli sportovní areál i počítačovou učebnu, následovalo občerstvení a neformální diskuse.

Sdílejte!