Škola uspěla u evropských fondů

Slovácké noviny dne 19. 11. 2005. Nový školní projekt financovaný z Evropského sociálního fondu představil ve středu dopoledne ředitel Základní školy ve Starém Městě Josef Jurnykl. Škola, jež má statut informačního centra, se tak v rámci projektu rozšířila o školní hřiště a novou počítačovou učebnu. Ty byly právě ve středu slavnostně otevřeny. „Stěžejním cílem projektu Škola pro život je motivovat žáky, aby se i v budoucnosti chtěli sami vzdělávat. Chceme, aby si děti uvědomily, že vzdělávání je bude provázet po celý život,“ uvedl Josef Jurnykl, který prostřednictvím projektu usiluje o změnu obsahu a metod vyučování, ale i prostředí a klimatu školy.

To podle něj vede k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti u žáků. Výhodou projektu, na který Evropský sociální fond přispěl částkou 1 736 000 korun, je organizování školení pedagogů, spolupráce s partnerskými školami, exkurze a putovní výpravy. Partnerskými školami jsou uherskohradišťská Základní škola Větrná a Základní škola Tupesy. „Se staroměstskou školou pracujeme již několik let a toto nové partnerství vnímáme jako vyvrcholení naší spolupráce,“ sdělila Marie Leitgebová, ředitelka ZŠ Větrná v Uherském Hradišti.
Podle Jarmily Gabrielové z odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu ve Zlíně je podpora projektu Evropskou unií pro školu velkým úspěchem. „Z velkého počtu žádostí uspěly ve Zlínském kraji jen dvě základní školy a jedna střední. Z toho pouze jediná na Uherskohradišťsku,“ podotkla Gabrielová.
„Dalším krokem je vzdělávání učitelů, protože nestačí pouze jejich odborná způsobilost. Proto je třeba, aby získávali nové nápady, radost a inspiraci pro svou práci i svůj vlastní osobnostní růst,“ prozradila k projektu zástupkyně ředitele Jaroslava Kučová, jež jako první přišla s myšlenkou jeho realizace.
Škola pro život nabízí řadu aktivit. Jednou z nich je větší využití techniky, která jde podle Kučové ruku v ruce s přitažlivostí výuky i její efektivitou. Dalším záměrem je zřízení školního intranetu, zlepšení vybavení školy vhodnými encyklopediemi a širší využívání skupinové výuky.

Sdílejte!