Třídění odpadu v naší škole

V každé třídě naší škole jsou tři odpadkové koše. Jsou na nich naprosto zřejmé nápisy:
 BIO, PLASTY, OSTATNÍ.
V některých třídách jsou dokonce i vysvětlivky, co všechno patří do kterého koše. Toto dokáže každý z našich žáků přečíst, dokonce i pochopit, ale bohužel ne vždy tak vykonat, aby zlomek sekundy popřemýšlel a odpadek vhodil do správného koše. Je jim to prostě jedno.
Dříve mi to bylo taky vcelku jedno, protože jsem si myslela, že paní uklizečky všechno stejně sesypou dohromady do jednoho pytle a vyhodí do jedné popelnice. Dnes už vím, že to není pravda. Paní uklizečky nosí do kontejnerů tři pytle odpadků – BIO, PLASTY A OSTATNÍ. Jsou také ve škole přece tři speciální kontejnery. Není ovšem povinností paní uklizečky, aby přebírala námi nepřebrané odpadky. Většina lidí si uvědomuje, že s narůstajícím množstvím odpadků je třeba něco dělat, ale málokterý člověk to dodržuje. Odpadky je potřeba třídit a potom je recyklovat, jinak se v nich utopíme. Existuje spousta ignorantů, kteří si řeknou, že než se něco stane, tak už tady dávno nebudou, tak proč by se trápili? Ale co naše potomstvo? To ho klidně tady necháme, aby jej zavalila spousta netříděného odpadu, který jsme mohli zpracovat a využít dál? Ale neudělali jsme to jen proto, že jsme byli leniví.
Anežka Holznerová, IX.A

Sdílejte!