Kolik toho víš o Evropské unii?

Testík pro žáky.
1. Od roku 1697 existovala organizace Evropské společenství, kdy se změnilo
na Evropskou unii?
a/ 1995
b/ 1996
c/ 19992. V roce 1992 byla podepsána smlouva o Evropské unii. Kde?
a/ v Berlíně
b/ v Praze
c/ v Maastrichtu3. Evropská komise – nejvyšší řídící orgán EU má sídlo v:
a/  v  Berlíně
b/  v Bruselu
c/  ve Štrasburku4. Kolik zlatých hvězd je na vlajce EU?
a/ 10
b/ 11
c/ 125. Kdo je autorem Ódy na radost, která se stala hymnou EU?
a/ J. S. Bach
b/ L. van Beethoven
c/ A. Dvořák6. Na kolik let jsou voleni zástupci do Evropského parlamentu?
a/ 4 roky
b/  5 let
c/  6 let7. Evropský soudní dvůr, který urovnává spory mezi členskými státy, má sídlo:
a/ v Bruselu
b/ v Paříži
c/ v Berlíně8. Je v zemích EU Irsko?
a/ ano
b/ ne9. Jak se nazývá fond EU, který slouží ke zkvalitňování pracovních příležitostí v zemích EU /od kterého obdržela finanční dotaci i naše škola/ ?
a/ Evropský společenský fond
b/ Evropský sociální fond
c/ Evropský finanční fond10. Jakou barvu má vlajka EU?
a/ modrou
b/ žlutou
c/ červenou

Sdílejte!