Rumor

Náš školní časopis jsme začali vydávat v červnu v roce 1999. Nazývá se Rumor. A co to znamená? 
Je to jednoduché. Zastarale česky rumor je lomoz, rozruch. Německy der Rumor je hluk, povyk, hřmot. Anglicky rumour jsou zvěsti, kecy. No, a toho všeho a ještě spousty jiných informací je náš časopis plný.Dříve na škole pracoval kroužek, kde žáci časopis tvořili. Letos využíváme schopností žáků navštěvujících volitelný předmět Mediální výchova a dobrovolných nadšenců, kteří na stránky přispívají. Rumor je měsíčník, ve kterém se obvykle vyskytují tyto rubriky, a to:Je mi smutno, je mi krásně, píšu verše, píšu básně.
zde jsou zveřejněny básně žáků naší školy, vždy na téma měsíce, např. Máj – lásky čas, atd. Přírodopisná stránka obsahuje vždy informace o ohrožených druzích zvířat. Na stránce s názvem Přečtete si píšeme o knihách, které nás zaujaly. Také nechybí vždy rozhovor s některým z paních učitelek a pánů učitelů, nebo ze zaměstnanců školy. V každém čísle je také anketa s našimi žáky. Vždy na téma, které je zrovna „in“. Také luštíme, procházíme bludišti, počítáme, nebo poznáváme rozstříhané fotografie známých osobností. Jedna dvojstránka je věnována vtipným a zdařilým slohovým pracím na všemožná témata. Samozřejmě si prověřujeme také své znalosti ve vědomostním testu.Některé z těchto článků najdete i na našich stránkách…. Od školního roku 2007/2008 v části Dokumenty ke stažení.

Sdílejte!