Radějov

První listopadový víkend jsme na ZŠ Staré Město, okres Uherské Hradiště, nastartovali projekt Škola pro život. Projekt je financován z Evropské unie a ze státního rozpočtu ĆR.
Spolu s námi se do něj zapojily i partnerské školy – ZŠ Uherské Hradiště, Větrná, a ZŠ Tupesy. Jednou z prvních aktivit, která nás čekala, byl kurz Základy osobnostní a sociální výchovy. Kurz byl dvoudenní  a uspořádali jsme ho na Radějově.
Pod pojmem osobnostní a sociální výchova si každý z nás nejdříve představoval něco jiného. Jasné bylo jen to, že se jedná o jedno z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu. Po víkendu jsme se posunuli dál. Celkem čtyřicet vyučujících II. stupně pod vedením čtyř certifikovaných lektorů proniklo ve dvou skupinách do základů OSV. Dnes víme, že metody a techniky jsou nesčetné a přicházejí z různých systémů (sociální výcvik, dramatická výchova, globální výchova, zážitková pedagogika apod.). Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co všechno můžeme se žáky dělat, abychom jim zpestřili výuku a přitáhli je k ní.
Důležité pro nás bylo, že jsme činnosti absolvovali spolu a že získané poznatky můžeme přenést ihned do výuky. Kurz naši školní práci určitě obohatil.

Sdílejte!