Myší porada

Byl jednou jeden statek, ve kterém žila velká kočka. Naháněla hrůzu všem myším, které žily ve sklepě. Žádná si netroufla vyjít ven ze strachu, že jí padne do pazourů. 
Myší kolonie se zmenšila natolik, že se rozhodly svolat poradu a najít způsob, jak zabránit vyhubení veškerého myšího obyvatelstva.Využily dne, kdy kočka nebyla doma.Všechny myši proudily do zasedací místnosti, v přesvědčení, že dokážou problém vyřešit, podávaly nejrůznější návrhy. Ale ani jeden se však nedal uskutečnit.
,,Nastražíme velkou past,“navrhovala jedna z myší. Když ten nápad zamítly, ozvala se jiná:
,,A co ji otrávit?“Ale žádná z myší neznala jed,který by dokázal zabít kočku. Jedna mladá maminka, jejíž synek se stal kořistí divoké kočky, zlostně navrhla:,,Ostříhejme jí drápy a vytrhejme zuby, pak už nám nebude moct ubližovat.“ Porada však návrh zavrhla.
Nakonec se jedna z myší, chytřejší než ostatní, vyškrábala na vršek lampy, která osvětlovala místnost, zazvonila a vyžádala si ticho:,,Zavěsíme ten zvoneček kočce na ocas a pak budeme pořád vědět, kde právě je. Budeme mít vždycky čas utéct.“Slova moudré kočky byla odměněna srdečným potleskem. Každý jí k originálnímu nápadu gratuloval.
,,Můžeme jí zvoneček přivázat tak pevně, že ho nikdy nesundá a už se nebude moct za námi potichu plazit. Jako minule. Najednou se objevila přímo přede mnou. Jen si to představte!“
Ale moudrá myška požádala znovu o klid:.,,Musíme rozhodnout, kdo ten zvoneček na ocas přiváže,“řekla. V místnosti se neozval ani hlásek, jen slabé šeptání: ,,Já nemůžu, protože.“
,,Já také ne.“,,Ani já nemůžu.“,,Já ne.“
    Žádná myš nebyla dost odvážná, aby splnila nápad moudré myšky. Myší porada skončila, aniž by přijala nějaké rozhodnutí.
    Často je velice jednoduché mít dobré nápady, ale uplatnit je v životě je o mnoho složitější.
                                                                                                          Jitka Skulová,9.a

Sdílejte!