ZŠ Uherské Hradiště, Větrná, ZŠ Tupesy

Partnerskými školami projektu Škola pro život jsou školy z odlišného prostředí.
ZŠ Uherské Hradiště, Větrná,  je typickou sídlištní školou s více než 600 žáky, ZŠ Tupesy je vesnickou školou se 150 žáky. Pojí nás dlouholetá neformální spolupráce především na bázi vedení škol. Někteří naši vyučující se zúčastnili vzdělávacích akcí, které ZŠ Větrná pořádala, recipročně jsme oběma školám nabídli účast při návštěvě ZŠ Chrudim, která již pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. ZŠ Uherské Hradiště se podílela na ověřování přenositelnosti pilotního projektu Projektové dny ve výuce základní školy, letos budeme my ověřovat jejich projekt Prstem po mapě našeho kraje. ZŠ Tupesy ověří projekt Svět kolem nás, který realizujeme na I. stupni v rámci SIPVZ.

Sdílejte!