Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je nejvýznamnější pro oblast rozvoje vzdělávání, soustředí svůj hlavní zájem na rozvoj lidských zdrojů, podporu zaměstnatelnosti, trhu práce a opatření bojujících proti nezaměstnanosti.
Finanční prostředky z tohoto fondu mohou členské státy EU po splnění všech stanovených podmínek získávat na projekty podporující aktivní politiku na trhu práce, rovné příležitosti pro všechny v přístupu na trh práce, projektu podporující školení, vzdělávání a poradenství jakožto součásti politiky celoživotního učení.Základním dokumentem v České republice pro využívání ESF v období 2004-2006 se stal Operační program Rozvoj lidských zdrojů, který zpracovalo MPSV ve spolupráci s dalšími rezorty včetně MŠMT.Zaměření priority 3 na Rozvoj celoživotního učení i její celková koncepce vycházely ze základních koncepčních dokumentů MŠMT i dlouhodobé strategie EU, z nichž se vycházelo i při definování opatření 3. 1. Zkvalitňování vzdělávání ve školkách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.
V rámci grantového schématu se konečnými uživateli stanou školy, kraje, obce, nestátní neziskové organizace atd.  Jedním z cílů a aktivit v rámci opatření 3.1. je i Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí.
A právě v rámci této aktivity bude ZŠ Staré Město realizovat projekt Škola pro život.
 
 

Sdílejte!