Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1.9.2020. Vzhledem k protiepidemiologickým doporučením pro školy proběhne zahájení na druhém stupni  v 8:00 hod. v kmenových třídách. Vyučování bude v úterý probíhat od 8:00 – 9:35 hod. S sebou přezůvky, potřeby na psaní, složku na omluvný list a školní brožuru a roušku (pro případ zjištění příznaků respiračního onemocnění a nutnosti izolace dítěte) – povinnost nosit do školy a mít při sobě. 

Na prvním stupni proběhne zahájení v 9:00 hod. taktéž v kmenových třídách. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je školní dvůr uzavřen a vstup do školy je z ulice mezi školami. Pro rodiče a žáky prvního ročníku bude slavnostní zahájení na hřišti za školní budovou č. 715 (žlutá). Vyučování bude v úterý probíhat od 9:00 – 10:30 hod. Rodiče prvňáčků mohou první den doprovodit své děti do třídy. Prosíme Vás vzhledem k doporučení MŠMT o nasazení roušky ve vnitřním prostoru školní budovy. S sebou přezůvky, potřeby na psaní, složku na omluvný list, žákovskou knížku, školní brožuru, roušku (pro případ zjištění příznaků respiračního onemocnění a nutnosti izolace dítěte) – povinnost nosit do školy a mít při sobě, žáci prvního ročníku aktovku.

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý  1. září 2020.

Slavnostní zahájení proběhne pro II. stupeň v 8:00 hod. v atriu školní budovy č. 1720 a pro I. stupeň v 9:00 hod. na nádvoří školní budovy č. 1000.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Celý příspěvek

Pokyny pro strávníky na školní rok 2020/2021

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol. Začátek prodeje čipů a nových přihlášek strávníků pro školní rok 2020/21 bude probíhat od pondělí 24.8.2020 od 8:00 – 13:00 hod. každý den v týdnu v kanceláři vedoucích školních jídelen. Kancelář školní jídelny II. stupně bude v pátek 28.8.2020 uzavřena. Stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od 2.9.2020. Zájemci o stravu 1.9.2020 se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Celý příspěvek

Rozloučení s žáky devátého ročníku

V pondělí 29.6.2020 proběhlo rozloučení se žáky devátého ročníku. Slavnostní setkání se uskutečnilo na SKC Staré Město v hlavním sále. Za přítomnosti místostarosty Starého Města Martina Zábranského a starostů spádových obcí Kostelany nad Moravou Pavla Dudy, Jalubí Karla Malovaného a Nedakonic Jaromíra Klečky se rozloučili s naší staroměstskou základní školou tři třídy devátého ročníku. Velké poděkování žákům i rodičům za bohatou účast a pochvala za připravené slohové práce a závěrečné písně. Přejeme všem hodně zdaru na středních školách. 

Celý příspěvek

Čestné uznání pro Lindu Olšákovou

Také letos vyhlásila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti literární soutěž Píšu povídky, píšu básně…tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek.
Jaké by to bylo, kdyby místo paní učitelky/pana učitele vešel do třídy Jan Ámos Komenský? Jak by vypadala má škola snů? Ideální školní den? Jaké by to bylo být učitelem/učitelkou? Jak by měl vypadat nejlepší učitel/učitelka?
To jsou jen některá témata, nad kterými se mohly děti zamýšlet.
Celý příspěvek