Chaloupky den druhý

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnešní den nás počasí trochu zklamalo, ale my jsme ho převezli, neboť jsme hráli hry nejen v sále, ale i venku ve velkém stanu. Po svačině děti zaujaly staročeské hry – cvrnkání kuliček do důlků, tlučení špačka a hry s fazolemi. Celé odpoledne děvčata vařila chutnou hrstkovou polévku a upekla chlebové bochánky. Hoši zatím káceli a řezali v lese dřevo. Večer proběhla soutěž Chaloupecký talent, ve které byli úspěšní vystupující odměněni diplomy.

Celý příspěvek

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění

Loňská Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění nabízela žákům širokou škálu ukázek všech možných řemesel a nejinak tomu bylo i letos.
Klub kultury v Uherském Hradišti byl opět naplněn stánky různých škol z nejširšího okolí, kde si žáci mohli zjistit potřebné informace. Obsadili jsme dva autobusy, které nás dopravily do Uherského Hradiště. Pro lepší představu o dispozici prostor dostali žáci ihned při příchodu plánek. Letos poprvé jsme se mohli podívat na barmanské umění studentů ze SŠPHZ, viděli jsme módní přehlídku studentů ze Strážnice a ve stáncích jednotlivých škol předváděli své umění rytci, cukráři, řezbáři, malíři a dekoratéři, kadeřnice a kosmetičky…

Celý příspěvek

Chaloupky den první

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Chaloupky jsme dorazili za necelé tři hodiny v pořádku bez nucených přestávek. Po ubytování jsme se posilnili dobrým obědem. Programový vedoucí Tomáš nás seznámil s režimem a celotýdenním programem „Historie všedního dne“.První hra, kterou jsme absolvovali ve čtyřech skupinách, se jmenovala Osadníci z Chaloupek.

 

Celý příspěvek

Hasiči v druhých třídách

V měsíci říjnu proběhl v druhých třídách preventivní program Hasík. V průběhu života se totiž můžeme setkat se situacemi, kdy budeme muset volat záchrannou službu nebo se obrátit na hasiče či policii. Druháci tak měli možnost setkat se s profesionálními hasiči přímo ve škole. Dozvěděli se mnoho důležitých a zajímavých informací o jejich nelehké práci.

 

Celý příspěvek

Přespávačka ve škole

Dne 24.10 se po 6. vyučovací hodině sešli členové ŽP v parlamentní místnosti, aby zasedli k práci a přichystali si plán na celý školní rok. 

Hlavním projektem tohoto školního roku se stala adopce na dálku. Po dlouhé práci na prezentaci a nástěnce přišel pan ředitel, aby si vyslechl naše návrhy. Projekt se mu líbil natolik, že se rozhodl náš ŽP podpořit lepším místem nástěnky a místem na Mikulášském jarmarku na prodávání produktů od dětí z Afriky.

Celý příspěvek

Pevnost poznání

Dne 22. 10. 2019 se konal dobrovolný výlet pro 7. ročník do Pevnosti poznání v Olomouci. Vyrazili jsme ze školy na vlakové nádraží, odkud jsme se pak vlakem přesunuli na vlakové nádraží v Olomouci a pak pěšky do Pevnosti poznání. Po zakoupení vstupenek jsme měli rozchod po budově. V přízemí se nacházely dějiny a historie města Olomouc. V prvním patře byla dvě oddělení; přírodovědné, kde byly mikroskopy a modely vodních živočichů; a fyzikální, kde byly různé fyzikální pokusy. Ve druhém a taky nejvyšším patře byla hvězdárna a planetárium, zde se nacházely modely planet, pokusy se světly a různé kamerky. Taky zde byla kopule, kde se promítal zajímavý čtyřiadvacetiminutový dokument o vesmíru. Po navrácení na vlakové nádraží v Olomouci jsme se plni nových vědomostí a nadšení z krásného výletu vraceli vlakem zpět do Starého Města.

Celý příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak.

Celý příspěvek