Sportovní hry žactva

SAMSUNG

V pátek se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili sportovního dopoledne v areálu městských sportovišť v Uherském Hradišti. Jako každoročně, tak i letos, jsme se zúčastnili turnaje v plážovém volejbalu a turnaje v kopané ve dvou kategoriích. Do turnaje v plážovém volejbalu, který naše škola i pořádala, jsme sestavili dvě družstva. A obě uspěla na výbornou… Terka Hrňová, Kuba Kunt a Honza Janík skončili na 2. místě, Kačka Čejková, Ondra Turčin a Vojta Zábranský nakonec vybojovali 3. místo z osmi družstev. Celý příspěvek

Noc s literaturou

Když nám v pátek zazvonilo a všichni žáci vyběhli ze školy, těšící se na víkendové volno, 27 šesťáků se ještě do školy natěšeně vrátilo v podvečerních hodinách.

Nevšední zážitek, který na ně čekal, by nadchl asi každého zapáleného čtenáře. Chystala se totiž Noc s literaturou uvnitř budovy školy.

V pět hodin odpoledne šesťáčky uvítala postava autora Karla Poláčka a žáci ihned věděli, že se bude jednat o tematiku literárního díla Bylo nás pět, neboť se s touto knihou již dříve seznámili v hodinách literatury. Celý příspěvek

Královské město doslova pod nohama

Během minulého týdne se postupně vydaly jednotlivé sedmé třídy do Uherského Hradiště. Nejednalo se však o obyčejnou procházku, ale o poznání našeho královského města prostřednictvím věhlasné odbornice, průvodkyně ze Slováckého muzea, paní Rašticové. 

Sedmáci soustředěně naslouchali vyprávění o založení města, mohli si doslova šlápnout na významné památky umístěné přímo v chodníku či si osahat půdorys původního opevnění. Celý příspěvek

Sportovní hry žáků ZŠ

Tradiční účast žáků prvního stupně na letos již 13. ročníku Sportovních her žáků 2017 pořádaných městem Uherské Hradiště byla i přes bouřku, déšť a následné přerušení hry z důvodu nepřízně počasí velmi úspěšná. V malé kopané jsme skončili na krásném druhém místě za ZŠ Sportovní Uh. Hradiště. Zde musíme opět vyzdvihnout hru všech našich hráčů i šikovnost brankaře. Žákyně naší školy soutěžily ve vybíjené. Po počáteční nejistotě ve hře přišlo první vítězství a začalo se jim dařit. Po urputném boji a touze po vítězství vybojovaly ze sedmi družstev nádherné 4. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Celý příspěvek

Ekologické aspekty v potoce Salaška

Dne 29. května jsme ve volitelném předmětu chemické hry pod vedením paní učitelky Gottwaldové provedli chemický rozbor vody v místním potoce Salaška.

Zjišťovali jsme obsah chloridů, fosforu, tenzidů, kyslíku, tvrdost vody, obsah dusičnanů, železa, pH vody a její teplotu.

Obsah chloridů: Chloridy jsou běžnou součástí všech přírodních vod. Přítomnost vyššího obsahu chloridů není v našich povrchových vodách obvyklá. Naopak v odpadních vodách, splaškových i v některých průmyslových vodách jsou chloridy často obsaženy ve vysoké koncentraci. V našem potoce je obsah chloridů velmi nízký. Celý příspěvek

Knihovna BBB – soutěž Píšu povídky, píšu básně…

Dne 12. června se v uherskohradišťském kině Hvězda konalo vyhlášení literárních a výtvarných soutěží, jež pořádala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Dvě žákyně ze sedmého ročníku naší školy obsadily místa vítězů v literární soutěži s názvem Píšu povídky, píšu básně… Barbora Broklová ze třídy 7. D se umístila na třetím místě se svou povídkou Pekelný úpis Matěje Kováře. Na prvním místě se ve stejné kategorii umístila Dominika Vagundová ze 7. D se svou povídkou Jalubský mlýn. Oběma našim žákyním moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich tvůrčí práci.

 

 

Druháčci u hasičů a záchranářů

Po dvou setkáních profesionálních hasičů v rámci požárního preventivního programu Hasík ve škole jsme ve čtvrtek 8. června navštívili jejich pracoviště.

Náš průvodce, pan Bečica, nám zajímavě povídal o povolání hasičů, jejich zdatnosti, odvaze a pracovním nasazení při výjezdech k požárům. V prostorách hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti jsme si poslechli, jak vypadá takové ohlášení výjezdu. Celý příspěvek