Archiv rubriky: E-Twinning

CULTURAL EXCHANGES BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

V měsíci březnu jsme se připojili k jinému projektu spolu s Francií a Rumunskem, a to s názvem: Kulturní výměna mezi tradicí a modernou. Navázali jsme kontakt přes FCB  messenger a začali  si dopisovat. Odměnou jsou nám krásné dopisy a přáníčka z Rumunska a Francie. Tři různé národy, tři různé jazyky a tři různé kultury.

Celý příspěvek

Easter Traditions around Europe!

Naše škola 12.2.2019 obdržela Etwinning certifkát pro účast v projektu Velikonoční tradice Evropy spolu s Rumunskem, Polskem, Chorvatskem a Litvou. Od února se ŽÁCI VIII.C zapojují do různých aktivit a prezentací. Naším úkolem je vyrobit tradiční velikonoční přání, natočit krátké video o sobě a naší škole a v angličtině připravit prezentaci v PowerPointu na téma VELIKONOCE A VELIKONOČNÍ TRADICE  v ČESKÉ REPUBLICE.

Celý příspěvek

European Friends 2016-2017

img_7717V tomto školním roce se nám podařilo zapojit do celoročního eTwinningového projektu s názvem European Friends 2016-2017, kterého se kromě nás účastní učitelé a žáci z Francie, Španělska, Itálie a Turecka. Žáci našeho eTwinningového kroužku se v první fázi projektu seznamují se zahraničními dětmi pomocí aktivity „Guess who we are“. Úkolem bylo napsat o sobě krátké povídání a poté vytvořit koláž z fotek a obrázků, které mají s popisem korespondovat. Celý příspěvek

There is no place like home

IMG_20160426_123120V měsíci dubnu se třída VII.C s nadšením vrhla do e-Twinningového projektu There is no place like home. Projekt byl krátkodobý a zaměřil se na informace o evropských zemích, regionech a lokalitách, místních lidech a zvycích, zajímavých místech, rodném městě a v neposlední řadě i škole. Projekt pomohl rozvíjet IT dovednosti žáků a také jejich komunikační a organizační schopnosti. Celý příspěvek

Česká republika a Velikonoce s Gençay

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKrátce před Velikonocemi jsme v hodinách jazyka anglického v osmých ročnících dokončovali projekt o České republice. Pracovali jsme v několika týmech. Cílem bylo procvičit si zábavnou projektovou prací právě probranou látku – používání členů. Nakreslili jsme mapu České republiky, rozdělili ji na kraje, zakreslili všechny významnější toky, pohoří, nížiny, města, národní parky, atd. Celý příspěvek

Velikonoční přání z Francie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV letošním školním roce navázal e-twinningový projekt Busy Bees na tradici výměny tematických přáníček s naší partnerskou školou ve Francii. Blíží se Velikonoce a žáci 6.A a 6.C třídy vyrobili pro své kamarády z College Jean Jaures přání s velikonoční tématikou. Někteří žáci svá přání ozdobili vlastnoručně vyrobenými dárečky. Doufáme, že naše francouzské kamarády potěšíme stejně, jako potěšili oni nás. Společně s velikonočními přáníčky nám tentokrát poslali i miniprojekty o tom, jak strávili jarní prázdniny. Celý příspěvek

Sv. Valentýn s Gençay

OLYMPUS DIGITAL CAMERABlíží se oslavy sv. Valentýna. Je to svátek, možná právě díky svému původu, mezi Čechy nepříliš populární. Opomeňme americký materialismus a konzumenství, který s sebou nese, a ponechejme pouze duchovní podstatu tohoto svátku. Využijme tohoto dne, abychom jiným vyjádřili, jak moc nám na nich záleží, jak moc jsou pro náš spokojený život důležití. Láska má spoustu podob. Jednou z nich je i přátelství, téma, které se stalo námětem našeho nového projektu s Gencay. Vyrobili jsme pro naše vrstevníky ve Francii valentýnské plakáty. Složili jsme básně o přátelství, namalovali spoustu obrázků a vyrobili jsme z nich koláž. Součástí plakátů jsou i naše společné fotografie. Celý příspěvek