Archiv pro rubriku: Archiv

Moderní učebny – Moderní škola

ROPJiž čtvrtý školní rok zahájili žáci v učebnách, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Jedná se celkem o šest učeben – tři počítačové a tři jazykové. Čtyři byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000.

Projektem jsme zlepšili kvalitu výuky žáků nejen informatiky a cizích jazyků, ale i dalších předmětů.

Základy OSV

Logo EU OPVKV rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,

Celý příspěvek