Archiv pro rubriku: Zákon č 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl, jmenován do funkce od 1. 6. 1990

Přijímání a poskytování informací:

Poskytování informací a vyřizování stížností dle Zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím provádí:

Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy, tel. 777 075 201, jurnykl@zsstmesto.cz, www.zsstmesto.cz Celý příspěvek