Archiv pro rubriku: O škole

Vzdělávací program, historie, kontakty…

Máme to…!

A co? No přece titul Ekoškola, který se nám podařilo již potřetí obhájit.
V pátek 27. dubna na naši školu přijeli pracovníci vyslaní vzdělávacím centrem Tereza, aby zkontrolovali činnost a práci Ekotýmáků za poslední dva roky. Skupinka vybraných zástupců Ekotýmu školy se auditorům plně věnovala celý den. Provedli je po škole, seznámili je s proběhlými akcemi a systémem fungování našeho Ekotýmu. Byl to náročný den, ale vyplatil se. Zástupcům Terezy se na naší škole velmi líbilo a ocenili práci celého Ekotýmu a potažmo celé školy. Celý příspěvek

Den vyměněných bot

Ve čtvrtek 19. dubna proběhl aprílový tematický den, který pořádal žákovský parlament. Úkol žáků byl jednoduchý – vyměňovat si se spolužáky a kamarády papuče.
Po třídách chodili asistenti pedagogů a bodovali zúčastněné žáky. Výsledky jsou následující: První místo obsadily hned tři třídy, a to 6. C, 6. D a 7. A, všechny tyto třídy měly 100% účast. Druhé místo získala třída 6. A s necelými 92 % účasti a třetí místo patří 6. B s necelými 91 %. Celý příspěvek

Den Země – výšlap na Brdo

V průběhu měsíce dubna se na naší škole uskutečnila řada akcí a aktivit k připomenutí Dne Země – ekologického svátku, který má upozornit na dopady ničení životního prostředí.
V pátek 20. dubna si tento svátek připomněli i žáci 6. a 8. ročníků. Zatímco šesťáci vyrazili do Kunovského lesa, tak letošní osmáky čekal tradiční výšlap v slunečných a jarem provoněných Chřibech. Celý příspěvek

Ekohraní prvňáčků

Již třetí ročník jarního Ekohraní proběhl dnes dopoledne ve školní jídelně prvního stupně. Ekotým na něj tentokrát pozval prvňáčky. Na sedmi stanovištích si pro malé kamarády připravili členové Ekotýmu rozmanité naučně zábavné aktivity, které zaměřili na poznávání bylin, stromů a živočichů. Mimo jiné si děti vyzkoušely správně roztřídit odpadky a věnovaly se i recyklaci. Celý příspěvek

Den Země tříd 2. A, 2. B

V úterý 24. dubna se třídy 2. A a 2. B zúčastnily Dne Země.
Sešli jsme se před školou za krásného slunečného počasí a s dobrou náladou. Poté jsme vyšli směrem na slepé rameno řeky Moravy, tzv. Čerťák, kde jsme měli první stanoviště.
Za pomocí šikovné paní asistentky Jitky jsme založili oheň a postupně si každý žák opekl špekáček. Celý příspěvek

Přírodou krok za krokem – jarní rostliny

Projekt druháčků „Jaro kvete“ se opírá o přírodovědné téma týkající se základních informací z oblasti jarních rostlin. Během uplynulých dvou týdnů se proměnily třídy druhého ročníku v malé kvetoucí zahrady a zahrádky. Na začátku projektu jsme si připomněli dělení rostlin podle druhu a z bylin jsme pak poznávali ty první, které na jaře lákají včeličky svými nádhernými květy, hýřícími všemi barvami, nádherně vonící léčivky a nechyběly ani květiny jedovaté či chráněné. Už víme, kde, jak a kdy rostou. Téma tohoto projektu se prolíná různými předměty – matematikou, výtvarnou výchovou, čtením, ale především prvoukou. Nové informace žáci získali vyhledáváním v atlasech rostlin a čtením textů. Své znalosti o jarních květinách procvičili pomocí pracovních listů plných luštěnek, křížovek, hádanek a básniček. Celý příspěvek

Týden plný ekohraní

Při příležitosti Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, na prvním stupni probíhá již od minulého týdne několik ekologicky zaměřených aktivit. Kromě očisty přírody a sběru odpadků se všechny ročníky věnují recyklaci, problematice třídění, ochraně životního prostředí. Pro druhý a třetí ročník připravila pěkný environmentální projekt paní asistentka Umlaufová. Celý příspěvek