Archiv pro rubriku: Školní rok 2017/2018

Třeťáci na naučné stezce v Kunovském lese

Za krásného jarního počasí se vydali dne 18. dubna žáci třetích tříd do Kunovského lesa. Před blížícím se Dnem Země si zopakovali své vědomosti o přírodě. Na začátku turistické vycházky se rozdělili do skupinek a plnili různé úkoly během cesty, která vedla kolem řeky Moravy. Poznávali kvetoucí rostliny a na naučné stezce získali nové poznatky o lesním společenství. Po sedmikilometrovém pochodu jsme se radostně vrátili ke škole. V dalších hodinách prvouky proběhne vyhodnocení úkolů. Dětem se dnešní putování velmi líbilo. Celý příspěvek

Chcete pro Vaše dítě víc?

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2018/2019 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou ve středu 9. května 2018 v 8 hodin v budově II. stupně, Celý příspěvek

Den Země v 7. ročníku

Dne 11. dubna se žáci sedmých tříd vydali čistit Staré Město. Událost začala v 9.50, kdy jsme společně opustili naši školu. Dvě skupinky se vydaly směrem k nákupnímu centru, třetí skupinka se s paní učitelkou Kašnou zaměřila na čištění Salašky.
Po úvodních pokynech paní učitelky Hájkové jsme se, vybaveni pytli na třídění odpadu, pustili do akce. Celý příspěvek

Matematické soustředění 2018

Ve středu 11. dubna po zvonění oznamujícím 1. vyučovací hodinu zely třídy 6. a 8. D prázdnotou. Jako už tradičně totiž tyto třídy vyrazily na matematické soustředění. 

Po necelé hodině cesty náš autobus zastavil před hotelem Háj v Nové Lhotě. Po rozřazení do pokojů a pauze na ubytování jsme se sešli, abychom oficiálně zahájili náš společný dvoudenní pobyt na posilování mozků. Celý příspěvek

Druháci v knihovně

Žáci druhých tříd navštívili v tomto týdnu knihovnu ve Starém Městě. Tentokrát si s sebou do knihovny mohli přinést svoji oblíbenou knížku. Připomněli si, jak důležité je o knížky pečovat, jak se k nim chovat, a v neposlední řadě se dozvěděli o tom, jak knížky opravovat. Naučili se také knížky obalovat. Pro některé žáky to nebyla jednoduchá záležitost, ale nakonec to všichni s menší či větší pomocí zvládli. Celý příspěvek

Proběhl zápis do 1. tříd

V pátek 6. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd.

Zápisu se zúčastnilo 83 dětí, z toho 38 dívek a 45 chlapců. Děti navštívily čtyři roční období –  jaro,  léto, podzim a zimu. V každém ročním období dětem zadávaly pohádkové postavičky různé úkoly. Za jejich splnění dostaly do své omalovánkové knížečky razítko.

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy bude zveřejněno v pondělí 9. dubna. Celý příspěvek

Školní folklorní soubor potěšil

dav

S velikonočním pásmem písniček vystoupil školní folklorní soubor v pečovatelském domě ve Starém Městě. Hudebním pásmem 15 písniček zpestřili žáci klientům pečovatelského domu dobu předvelikonoční. Za odměnu byli pozvání na příjemné posezení u čajíčku a kafíčka. Vystoupení se povedlo a již se těšíme na další, které proběhne příští školní rok v době předvánoční. Celý příspěvek

Sbírej, postav a hraj si!

V týdnu od 19. března do 23. března se žáci prvních a druhých tříd o přestávkách proměnili ve stavitele a nápadité architekty. Ekotým na tento týden vyhlásil soutěž ve sbírání a stavění staveb z vršků. O velkých přestávkách se tak ve třídách objevila města, přístavy, pyramidy, fotbalová hřiště a do některých přiletěli také berušky a motýli. Celý příspěvek