Archiv pro rubriku: Akce

Návštěvy divadel, koncertů, výlety do přírody…

Ekotým v akci

Ve středu 14. března se členové Ekotýmu naší školy vydali vlakem za exkurzi do Brna. Navštívili jsme spalovnu komunálního odpadu SAKO a.s. Brno.
Po příjezdu si nás na vrátnici vyzvedla slečna z místního Envirocentra. Společně jsme se přesunuli do místnosti speciálně určené pro exkurze, kde nám nejprve pustila instruktážní video. V něm jsem se seznámili s fungováním společnosti SAKO (odvoz odpadů, třídění, recyklace, spalování,…). Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se může dále využít směsný komunální odpad. Spalovna totiž vyrábí elektřinu pro 20 000 a teplo asi pro 40 000 domácností v Brně a přitom díky moderním technologiím nezatěžuje životní prostředí v Brně. Celý příspěvek

Lyžařský kurz 7. ročníku …

Po roce jsme s našimi sedmáky opět navštívili Beskydy. Zima v plném proudu a nejlépe je takový čas strávit na horách. Zamířili jsme opět do naší “domácí” destinace – do Velkých Karlovic do lyžařského areálu SYNOT Kyčerka. Druhý březnový týden se do Valašského království odebraly všechny třídy sedmáků – 7.A, 7.B a 7.C. Celkem 59 dětí, 5 lyžařských instruktorů a lékař kurzu. Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd

Dne 6. dubna 2018 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2011 až 31. 8. 2012 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.00 hodin.

Týká se také dětí, které měly pro školní rok 2017/2018 povolen odklad školní docházky. Celý příspěvek

Vlajka pro Tibet

Naše škola se stala součástí mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen v Tibetu. V uplynulých 14 dnech měli žáci možnost zhlédnout výstavu v prostorách školy, která se věnovala především tibetským dětem a obtížnosti vzdělání v tamních podmínkách. V každé třídě se pak promítal dokumentární film Útěk z Tibetu. Celý příspěvek

Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku

První březnový týden se pro žáky naší školy nesl v duchu protidrogové prevence. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali dvouhodinovou přednášku, která byla rozdělena do dvou tematicky odlišných částí.

V první části JUDr. Jan Rosák seznámil žáky s některými zákony a právními normami, které mají souvislost s drogovou problematikou. Celý příspěvek

Projekt Zdravá výživa

Celý poslední únorový týden jsme se ve druhých třídách věnovali projektu Zdravá výživa a zdravý životní styl. V prvouce jsme si povídali o tom, co je to zdravý životní styl, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a sestavovali zdravý jídelníček. V pracovních činnostech si děti vystříhaly obrázky příborů, skleniček a talířů, nalepily na správné místo a připomněly si, jak správně stolovat. Celý příspěvek