Archiv autora: Veronika Kusáková

Den Země v 7. ročníku

Dne 11. dubna se žáci sedmých tříd vydali čistit Staré Město. Událost začala v 9.50, kdy jsme společně opustili naši školu. Dvě skupinky se vydaly směrem k nákupnímu centru, třetí skupinka se s paní učitelkou Kašnou zaměřila na čištění Salašky.
Po úvodních pokynech paní učitelky Hájkové jsme se, vybaveni pytli na třídění odpadu, pustili do akce. Celý příspěvek

Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku

První březnový týden se pro žáky naší školy nesl v duchu protidrogové prevence. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali dvouhodinovou přednášku, která byla rozdělena do dvou tematicky odlišných částí.

V první části JUDr. Jan Rosák seznámil žáky s některými zákony a právními normami, které mají souvislost s drogovou problematikou. Celý příspěvek

Hasík v 6. ročníku

Každoročně navštěvují naši školu členové hasičského sboru, aby poučili žáky 6. ročníku o požární ochraně. V průběhu života se totiž mohou setkat se situacemi, kdy budou muset volat záchrannou službu nebo se obrátit na hasiče či policii.
Přednášku poprvé absolvovali již ve druhé třídě, tato je jejím pokračováním. Mohou si tak nejenom ověřit již nabyté znalosti, ale i rozšířit si obzory o další informace. A o čem vlastně celá beseda byla? Celý příspěvek

Zážitkové dny na SŠPHZ

Ve středu 29. listopadu se někteří žáci 9. ročníku vydali na Zážitkové dny do Uherského Hradiště na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou. Autobus nás vyzvedl ve 13.45 před školou a dovezl přímo na místo.

Po příjezdu nám pan Miroslav Kučera povídal o škole a pak nám pustil video, kde jsme mohli vidět záběry z různých oborů, které lze na škole studovat. Následně jsme se rozdělili do skupin podle toho, kdo chce jít na jaký obor střední školy. Měli jsme tři skupinky – technickou, zdravotnickou a jednu zaměřenou na gastronomii. V každé skupině absolvovali žáci aktivity, které s daným oborem souvisí. Celý příspěvek

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění

Je libo ochutnat zákusek, nazdobit si perník, vyzkoušet si řezbářské umění, nechat se učesat a nalíčit, nebo se podívat na módní přehlídku? A nebo vše najednou? To vše, a ještě více dnes čekalo na naše žáky, kteří se zúčastnili Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění konající se během dneška a zítřka v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Zde se jim představili zástupci škol z nejširšího okolí.

Náš výlet byl zahájen ve 13.30 hod. před školou. Tam na nás čekaly dva autobusy a dovezly nás přímo na místo. Hned na úvod dostal každý žák plánek, aby se mohl lépe zorientovat, kde se jaká škola nachází. Celý příspěvek

Hlasujte pro naše žáky v soutěži Naše škola je COOL!

Vážení rodiče a přátelé školy,

naši žáci vytvořili video prezentující školu očima dětí a zapojili se do soutěže Naše škola je COOL, kterou pořádá společnost Consulta Bürotechnik. Mají možnost vyhrát dotykovou interaktivní tabuli, nebo třídílnou tabuli triptych, která pro ně bude oživením a doplněním výuky.

Prosíme, podpořte jejich snahu a hlasujte od 6. 11. 2017 do 30. 11. 2017 na facebookových stránkách. Kliknutím na odkaz si v širokém výčtu škol vyberete ZŠ Staré Město a udělením hlasu „like“ je přiblížíte vysněné výhře!

„Likujte“ a sdílejte na adrese: https://www.facebook.com/consulta.cz/posts/320730101668608 Celý příspěvek