Archiv autora: Veronika Kusáková

Přijímací řízení na střední školy 2021/2022

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát).
Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2021, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2022.

Celý příspěvek

Fyzikální olympiáda – okresní kolo

I v tomto, pro výuku velmi nestandardním, čase si žáci osmého ročníku našli čas a zapojili se do fyzikální olympiády. Řešení samozřejmě probíhalo v domácím prostředí.

Úspěšná čtveřice – Kamila Holčíková, Lukáš Malý, Sabina Petrů a Matěj Straka – postoupila do okresního kola.

S úkoly – Motocyklové závody, Pokles vodní hladiny, Slapská přehrada a Výtah – se zdárně popasovali a předvedli tak své znalosti průřezem 6. – 8. ročníku.

Celý příspěvek

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete sumář aktuálních informací pro přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022, který jsme Vám posílali prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Aktuálně jsou pro Vás důležitá zejména tato tři data, sledujte webové stránky škol:

– 31. leden – ředitelé středních škol zveřejní AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY kritéria přijímacího řízení a to, jaký typ zkoušek budou žáci konat (klasické jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušku, případně obojí)
– 1. březen – do tohoto data je nutné zaslat přihlášky na střední školy
– 8. březen – ředitelé škol jsou povinni bez zbytečného odkladu zveřejnit případné zrušení jakýchkoliv zkoušek na Vámi vybrané školy

Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak.
Na letošní téma „Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze“ mohli žáci využít libovolnou techniku a nakreslit, namalovat či nalepit jakýkoliv motiv související se čtením a literaturou. Letošní záložky se opět povedly a my se už teď těšíme na příští ročník, který bude jistě neméně povedený!

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát).

Celý příspěvek

Malovaný svět Boženy Němcové

SVČ Klubko a Městská knihovna ve Starém Městě každoročně vyhlašují výtvarnou soutěž, letos s názvem Malovaný svět Boženy Němcové, v níž se měli mladí tvůrci nechat inspirovat jejími příběhy. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií:

1. kategorie: MŠ
2. kategorie: 1. – 2. třída ZŠ
3. kategorie: 3. – 5. třída ZŠ
4. kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
5. kategorie: skupinová práce
6. kategorie: ostatní

Celý příspěvek

Čísla kolem nás

S matematikou se setkáváme každý den. Čísly jsme všichni doslova obklopeni. Ráno si musíme pohlídat čas, kdy odejít do školy. Ve škole si třeba koupíme svačinu. Během výuky objevujeme říši přírody a velikosti jejich obyvatel, zajímáme se o nejvyšší hory světa či rozlohy států, v dějepise nám hlavou běhá spousta letopočtů a v tělocviku běháme my sami na čas. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál, napříč celou výukou a celým dnem. Čísla jsou pro nás důležitá.
A kde všude letos objevovali čísla žáci sedmého ročníku si můžete prohlédnout zde.

 

Celý příspěvek