Archiv autora: Veronika Kusáková

Mikulášský jarmark

Srdečně Vás zveme na Mikulášský jarmark, který se letos uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 14:00 do 16:30 hodin v budově školy druhého stupně.
Žákovský parlament Vás také zve ke svému stánku, kde ve spolupráci s Centrem Narovinu připravili prodej výrobků s příběhem (keňská káva a čaj, mastkové výrobky, šperky, tašky a další) od dětí z Ostrova Naděje, kam 100 % výdělku vrátíme. Naši Aničku můžete podpořit koupí obrázků žáků naší školy na výstavě, kterou pro vás také chystáme.

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění

Loňská Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění nabízela žákům širokou škálu ukázek všech možných řemesel a nejinak tomu bylo i letos.
Klub kultury v Uherském Hradišti byl opět naplněn stánky různých škol z nejširšího okolí, kde si žáci mohli zjistit potřebné informace. Obsadili jsme dva autobusy, které nás dopravily do Uherského Hradiště. Pro lepší představu o dispozici prostor dostali žáci ihned při příchodu plánek. Letos poprvé jsme se mohli podívat na barmanské umění studentů ze SŠPHZ, viděli jsme módní přehlídku studentů ze Strážnice a ve stáncích jednotlivých škol předváděli své umění rytci, cukráři, řezbáři, malíři a dekoratéři, kadeřnice a kosmetičky…

Celý příspěvek

Pevnost poznání

Dne 22. 10. 2019 se konal dobrovolný výlet pro 7. ročník do Pevnosti poznání v Olomouci. Vyrazili jsme ze školy na vlakové nádraží, odkud jsme se pak vlakem přesunuli na vlakové nádraží v Olomouci a pak pěšky do Pevnosti poznání. Po zakoupení vstupenek jsme měli rozchod po budově. V přízemí se nacházely dějiny a historie města Olomouc. V prvním patře byla dvě oddělení; přírodovědné, kde byly mikroskopy a modely vodních živočichů; a fyzikální, kde byly různé fyzikální pokusy. Ve druhém a taky nejvyšším patře byla hvězdárna a planetárium, zde se nacházely modely planet, pokusy se světly a různé kamerky. Taky zde byla kopule, kde se promítal zajímavý čtyřiadvacetiminutový dokument o vesmíru. Po navrácení na vlakové nádraží v Olomouci jsme se plni nových vědomostí a nadšení z krásného výletu vraceli vlakem zpět do Starého Města.

Celý příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak.

Celý příspěvek

Přijímací řízení na střední školy 2019/2020

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

Celý příspěvek

Velikonoční pozdravy ze Slovenska

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podél vody,
nesl pytel vajíček.

Velikonoce nám nejenom připomínají vzkříšení Ježíše Krista, ale jsou také oslavou jara. Při této příležitosti si každoročně vyměňujeme s naší partnerskou školou na Slovensku velikonoční přáníčka.

Celý příspěvek

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

V průběhu února je třeba podle vzoru, který visí žákům ve třídách, vyplnit a odevzdat ke kontrole a zaevidování přihlášky na SŠ. Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. Možno poslat poštou či osobně odevzdat na SŠ odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Celý příspěvek

Mikulášský jarmark

Srdečně Vás zveme na Mikulášský jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 6.12. od 14:00 do 17:00 v budově druhého stupně školy.

Letos bude součástí jarmarku také sbírka pro psí útulek v Hodoníně, kterou má pod patronátem žákovský parlament. Provozovatelé útulku ocení zejména staré deky, granule pro seniory (kvalitnější např. značky Brit, Calibra, atd.) či finanční obnos. Budeme moc rádi, když se připojíte a pomůžete nám udělat pejskům radost. Nastřádané věci potom sami odvezeme.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění

dav

Loňská Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění nabízela žákům širokou škálu ukázek všech možných řemesel a nejinak tomu bylo i letos.

Klub kultury v Uherském Hradišti byl opět naplněn stánky různých škol z nejširšího okolí, kde si žáci mohli zjistit potřebné informace.
Letos je deváťáků opravdu hodně, takže jsme plně obsadili dva autobusy, které nás dopravily do Uherského Hradiště. Celý příspěvek