Archiv autora: Veronika Kusáková

Slavnostní vyvěšení školní vlajky

Každý rok je konec školního roku završen závěrečným slovem našeho pana ředitele. Ten letošní nebyl výjimkou, ale byl pojat jinak. Celá škola se sešla v atriu při slavnostním vyvěšení nové školní vlajky, kterou naše škola postrádala. Dnes už se hrdě tyčí v atriu a bude čekat na zářijový návrat našich žáků.
Přejeme všem krásné prázdniny a vítr, který Vás odvlaje na ta správná místa. Celý příspěvek

Návštěva ze Slovenska

Úterý 19. června byl den plný očekávání. Ptáte se proč? Po dvou letech jsme se měli setkat s našimi přáteli ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterými již několik let aktivně spolupracujeme a vzájemně si vyměňujeme záložky do knih, vánoční a velikonoční pozdravy.

Náš společný den začal koncertem v SKC ve Starém Městě, kde jsme měli možnost zhlédnout koncert, který připravil pan Jiří Pavlica s panem učitelem Snopkem a našimi žáky. Celý příspěvek

Všeználek opět na cestách, letos však na stupních vítězů!

Dne 26. dubna se redakce školního časopisu sešla na vlakovém nádraží ve Starém Městě, aby se zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže o nejlepší školní časopis, kterou již druhým rokem pořádalo ICM Holešov. Do soutěže zaslalo práce celkem 10 škol a každá z nich dostala pozvání na vyhlášení a workshop, který se v rámci události konal.

Akce začala vyhlášením nejlepších časopisů ve dvou kategoriích (tištěné a elektronické verze). Celý příspěvek

E-bezpečí

Pohyb na internetu je dnes každodenní součástí drtivé většiny žáků naší školy. Protože s sebou ale nenese jen pozitiva, je nutné seznámit děti i s nebezpečím, do kterého se mohou snadno dostat. Kyberšikana, sexting, kybergrooming jsou aktuální problémy dnešní společnosti, proto žáci 6. – 8. ročníku absolvovali besedu, která se konala díky podpoře MŠMT a která je měla do dané problematiky blíže zasvětit. Celý příspěvek

Den Země v 7. ročníku

Dne 11. dubna se žáci sedmých tříd vydali čistit Staré Město. Událost začala v 9.50, kdy jsme společně opustili naši školu. Dvě skupinky se vydaly směrem k nákupnímu centru, třetí skupinka se s paní učitelkou Kašnou zaměřila na čištění Salašky.
Po úvodních pokynech paní učitelky Hájkové jsme se, vybaveni pytli na třídění odpadu, pustili do akce. Celý příspěvek

Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku

První březnový týden se pro žáky naší školy nesl v duchu protidrogové prevence. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali dvouhodinovou přednášku, která byla rozdělena do dvou tematicky odlišných částí.

V první části JUDr. Jan Rosák seznámil žáky s některými zákony a právními normami, které mají souvislost s drogovou problematikou. Celý příspěvek

Hasík v 6. ročníku

Každoročně navštěvují naši školu členové hasičského sboru, aby poučili žáky 6. ročníku o požární ochraně. V průběhu života se totiž mohou setkat se situacemi, kdy budou muset volat záchrannou službu nebo se obrátit na hasiče či policii.
Přednášku poprvé absolvovali již ve druhé třídě, tato je jejím pokračováním. Mohou si tak nejenom ověřit již nabyté znalosti, ale i rozšířit si obzory o další informace. A o čem vlastně celá beseda byla? Celý příspěvek