Archiv autora: Veronika Kusáková

Velikonoční pozdravy ze Slovenska

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podél vody,
nesl pytel vajíček.

Velikonoce nám nejenom připomínají vzkříšení Ježíše Krista, ale jsou také oslavou jara. Při této příležitosti si každoročně vyměňujeme s naší partnerskou školou na Slovensku velikonoční přáníčka.

Celý příspěvek

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

V průběhu února je třeba podle vzoru, který visí žákům ve třídách, vyplnit a odevzdat ke kontrole a zaevidování přihlášky na SŠ. Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. Možno poslat poštou či osobně odevzdat na SŠ odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Celý příspěvek

Mikulášský jarmark

Srdečně Vás zveme na Mikulášský jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 6.12. od 14:00 do 17:00 v budově druhého stupně školy.

Letos bude součástí jarmarku také sbírka pro psí útulek v Hodoníně, kterou má pod patronátem žákovský parlament. Provozovatelé útulku ocení zejména staré deky, granule pro seniory (kvalitnější např. značky Brit, Calibra, atd.) či finanční obnos. Budeme moc rádi, když se připojíte a pomůžete nám udělat pejskům radost. Nastřádané věci potom sami odvezeme.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění

dav

Loňská Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění nabízela žákům širokou škálu ukázek všech možných řemesel a nejinak tomu bylo i letos.

Klub kultury v Uherském Hradišti byl opět naplněn stánky různých škol z nejširšího okolí, kde si žáci mohli zjistit potřebné informace.
Letos je deváťáků opravdu hodně, takže jsme plně obsadili dva autobusy, které nás dopravily do Uherského Hradiště. Celý příspěvek

Technický jarmark 2018

V pátek 9. listopadu se v Uherském Hradišti konal Technický jarmark, který navštívili i někteří naši vybraní žáci.
Autobus nás vyzvedl po druhé vyučovací hodině přímo před školou, nabrali jsme ZŠ Za Alejí a společně vyrazili do firmy Aircraft Industries v Kunovicích.
V první části naší prohlídky nás pověření zaměstnanci zavedli do hangáru, kde mají žáci ze SŠ letecké v Kunovicích možnost si na letadlech prakticky vyzkoušet své teoretické znalosti. Všichni žáci si mohli letadla projít, posadit se v nich, v jednom byla připravena i prezentace o již zmíněné SŠ letecké.

Celý příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy

hdr

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak. Celý příspěvek

Už zase jsme byli v „Háji“!

Dne 19. října v 7:45 se všichni staří a noví parlamenťáci sešli před budovou druhého stupně a v 8:00 jsme společně vyrazili na Novou Lhotu do Hotelu Háj. Ihned po příjezdu jsme se vrhli na práci. Vyhodnotili jsme minulý školní rok, vymýšleli jsme, co nového by se mohlo dít letos. Ve 12:30 hodin jsme se najedli, ubytovali a abychom nezaháleli, tak jsme se pak opět pustili do práce.

Celý příspěvek