Archiv autora: Veronika Fialová

Poznáváme hmyz

hmyzV posledních dvou týdnech proběhl postupně v 1., 2. a 4. třídách výukový program, připravený střediskem volného času Klubko, s názvem Život s hmyzem.

Dvouhodinový program pro žáky základních škol byl rozdělen do několika bloků.  V úvodní části pozorovali mladší žáci části těla hmyzu – hlavně druhy tykadel, kusadel a křídel. Starší žáci „lovili“ obrázky hmyzu a snažili se je zařadit do následujících skupin: brouci, motýli, blanokřídlí, rovnokřídlí, síťokřídlí, ploštice. S tímto nejednoduchým úkolem dětem pomáhala paní lektorka. Další úkoly, které děti plnily ve skupinách, už byly stejné pro mladší i starší kategorii. Nejprve žáci skládali vývojová stádia hmyzu, poté poslouchali zvuky hmyzu na CD a snažili se je identifikovat, dále se seznámili s hmyzem žijícím ve vodě a na louce. Celý příspěvek

Čtvrté třídy na dopravním hřišti

dopravniJiž tradičně patří konec září ve čtvrtém ročníku návštěvě dopravního hřiště v Uherském Hradišti. Nejinak tomu bylo i na začátku tohoto školního roku. V termínu od 22. září – 24. září se postupně na dopravním hřišti vystřídaly všechny čtvrté třídy se svými vyučujícími, aby si zde připomněly znalost pravidel silničního provozu. Jak dobře děti znají nejen dopravní značky, ale i obecná pravidla, která má účastník silničního provozu dodržovat, Celý příspěvek

Sportovní hry žactva – 11. ročník

mestoV pátek 12. června se uskutečnily již tradiční Sportovní hry žáků v prostorách Městského sportovního areálu v Uh. Hradišti. Za I. stupeň se z naší školy zúčastnil tým chlapců – malá kopaná a družstvo dívek – vybíjená. V malé kopané se chlapci utkali se čtyřmi dalšími mužstvy a po vysilujícím boji obsadili 4. místo. V turnaji vybíjené se navzájem potkalo pět družstev. Naše děvčata se během prvního zápasu sehrála k dokonalosti a poté již nikoho nepřekvapilo,že se díky sadě vítězných utkání probila až ke stupni vítězů. Radost z prvního místa si dívky pak patřičně užily při vyhlašování výsledků a následném předávání cen.  Celý příspěvek

Den jazyků na I. stupni

Ve čtvrtek 2. října a v pátek 3. říjnaden_jazyku si žáci 4. a 5. ročníku připomněli Den jazyků, který se slaví v Evropě s cílem propagovat jazykovou rozmanitost. Nejprve čtvrťáci a den poté páťáci prožili tuto zvláštní hodinu anglického jazyka na hřišti u školní družiny. Zde je čekaly důmyslně ukryté kartičky s obrázky (pro 4. ročník) a přesmyčkami (pro 5. ročník). Na úvod děti dostaly všechny potřebné instrukce a prázdnou křížovku. Celý příspěvek