Archiv autora: Tereza Provodovská

Revolution train

Projekt s názvem Protidrogový vlak. Do tohoto vlaku měli namířeno 1.4. všichni žáci 8. ročníku. Úkolem tohoto projektu je rozšířit přístupy primární prevence nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Multimediální výbava vlaku přinesla skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání trochu netradiční formu prevence proti drogám, proti vyřknutí: „Ano.“, kterým začíná první kontakt s drogou, později s drogami.

Celý příspěvek

Mikulášská obchůzka a jarmark

Šestého prosince slaví svátek sv. Mikuláš. Školou se už od rána nesly tóny houslí, basy, fléten a andělské zpěvy. Úderem do strun byla zahájena tradiční mikulášská obchůzka na celém II. stupni. Nebeská družina za doprovodu nebeského chóru (školní cimbálovky a sboru) a jeden pekelník obcházeli postupně všechny třídy. Celý příspěvek

Návštěva Městské knihovny Staré Město

V měsíci listopadu a začátkem prosince se vydali všichni žáci 6. tříd do tamější Městské knihovny, kde si vyslechli přednášku o významných moravských spisovatelích – M. Macourkovi a A. Mikulkovi. Byly jim připomenuty známé pohádky, ilustrátoři a zmíněni i další známí autoři. Ale nejen to. Celý příspěvek

Adaptační pobyt v 6. ročníku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plavba zahájena! V termínech od 17. září do 27. září se uskutečnily v Ostrožské Nové Vsi v krásných prostorách Slováckého dvora adaptační pobyty žáků 6. tříd. Každá třída se svým třídním učitelem a dalším pedagogickým doprovodem vyjela strávit dva dny trochu jinak než sezením ve škole, počítáním a psaním diktátů. Přestože počasí bylo během dvou týdnů velmi různorodé, žádnou třídu neodradily ani vysoké teploty, ani naopak nižší teploty, které udeřily při posledních konaných adaptačních pobytech. Každá třída nejenže utužovala vzájemné vztahy ve třídě a poznávala, jak dokážou spolupracovat, ale zároveň dolaďovala mnohé třídní formálnosti, např. volbu třídní samosprávy, tvoření třídní vlajky a pravidel, která by je měla podporovat ve fungování vzájemných třídních vztahů. Celý příspěvek

Beseda s herci Slováckého divadla

V úterý 11. září poctili žáky 6. ročníku svou návštěvou herci Slováckého divadla.Na této besedě se žákům představili herci David Vacke, Tereza Hrabalová a p. Monika Kalinová,  která zajišťuje školní představení, žákovské a studentské předplatné. V první polovině této besedy byli žáci obeznámeni s jednotlivými školními představeními v rámci žákovského předplatného. Celý příspěvek

Školní akademie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A je to tady. Po několika letech dlouhé odmlky se opět uskutečnila školní akademie. To, že má naše základní škola velmi šikovné a talentované žáky, jsme už mohli vidět na výchovném koncertě. Avšak tam se představil jen nepatrný zlomek. Ve škole jich máme mnohem víc. Samotná prezentace těchto talentovaných žáků se v následující dny rozšířila, a to jak o žáky z I. stupně, tak i o další žáky z II. stupně. Celý příspěvek

Staroměstské notování

V úterý 19. června se žáci II. stupně vydali za znějícími tóny do SKC, kde si přišli nejen poslechnout, ale i podpořit velkým potleskem své vystupující spolužáky. Všichni ví, že mezi svými spolužáky mají velké hudební talenty. A právě tito muzikanti, převážně žáci z 9. C, tvořili velkou část programu. Sálem zněly tóny především houslí, klarinetu, flétny, piana a dalších nástrojů. Celý tento koncert byl provázen příjemnými slovy p. Pavlici, který si při závěrečné písni se všemi muzikanty zahrál. Žáci neviděli jen muzikantské výkony, ale také taneční, které byly rovněž v podání jejich spolužáků. Ano, spolužáků. A to nejen těch místních, ale také z nedalekého Slovenska – ZŠ Turzovka. Celý příspěvek

Mladý Demosthenes

S úderem odpolední hodiny se sešli určení zástupci 8. a 9. tříd na školním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Tito mladí řečníci byli vybráni ve třídním kole jako jedni z nejlepších s následujícím postupem do školního kola, kde mezi sebou sváděli řečnický souboj v počtu 14 řečníků. Mladí a především odvážní řečníci improvizovali na různá témata jako Česká republika, život v mém krásném městě/vesnici, co bych si přál, užívání televize, počítače, … Celý příspěvek