Archiv autora: Tereza Tomalová

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve středu 28. června byla pro žáky 8. ročníku přichystána akce s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci každé třídy byli rozděleni na dvě skupinky a postupně procházeli 4 stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci naučili poskytovat první pomoc. Vyzkoušeli si obvazovou techniku a transport, naučili se ošetřit otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení a resuscitovat zraněného. Na druhém stanovišti získali znalosti z oblasti topografie. Pracovali s mapou Uherského Hradiště, ve které se učili správně orientovat. Na třetím stanovišti čekala na žáky přednáška o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinovaně postupovat při provádění záchranných akcí. Dozvěděli se také, co si nesmí v případě ohrožení zapomenout zabalit do evakuačního zavazadla. Celý příspěvek

Den prevence

V pondělí 26. června čekal na žáky 7. ročníku pestrý program v rámci „Dne prevence“, který uspořádal žákovský parlament a zdravotníci naší školy. V dnešní době se děti stále častěji setkávají s nástrahami a závislostmi, proti kterým je tato akce zaměřena. Žáci se prostřednictvím 9 stanovišť seznamují se závislostmi, jako je kouření a alkohol, zjišťují, co způsobuje jejich užívání a jaká rizika při něm hrozí. Dnešní velkou hrozbou jsou také poruchy příjmu potravy. Žáci zjistí, co je anorexie a bulimie, jak se proti nim bránit a jak se správně stravovat. Na dalších stanovištích žáci prozkoumali hrozby reklamy a internetu. Důležité bylo také seznámit žáky s tím, jak se zachovat v případě úrazu. Vyzkoušeli si zastavit krvácení, ošetřit zlomeninu, obvazovou techniku a transport raněného. Celý příspěvek

Nenech se zlákat

Dne 22. června proběhla na naší škole akce s názvem ,,Nenech se zlákat“, která byla určena žákům 5. ročníku, kteří tento den navštívili 2. stupeň. Zmíněná aktivita, kterou zorganizovali členové žákovského parlamentu, peeristé a zdravotníci, probíhá v rámci projektu Efektivní prevence, který je podpořený Zlínským krajem. Pro žáky bylo připraveno celkem 9 stanovišť, na kterých se seznámili s nástrahami dnešní doby, na které by si měli dávat pozor. Celý příspěvek

Návštěva páťáků

Ve čtvrtek 22. června měli žáci pátých tříd ze ZŠ Jalubí a ZŠ Staré Město možnost navštívit budovu druhého stupně naší školy. Přišli si totiž obhlédnout terén, kam nastoupí po prázdninách. Nabitý program si pro ně připravili žáci letošních šestých ročníků. Na páťáky čekala prohlídka školy, seznámit se mohli s odbornými učebnami, tělocvičnou a školní jídelnou. Zajímavou podívanou připravily pro budoucí žáky 2. stupně paní učitelky Kardosová a Mlčúchová, které v učebnách chemie a fyziky předvedly pokusy. Šesťáci si pro nové žáky přichystali také akční hodinu plnou her a zábavy. Hrál se Riskuj, luštily se křížovky, plnily úkoly na stanovištích atd. Doufáme, že se našim budoucím šesťákům u nás zalíbilo, a přejeme jim úspěšný start v novém školním roce. Celý příspěvek

Knihovna BBB – soutěž Píšu povídky, píšu básně…

Dne 12. června se v uherskohradišťském kině Hvězda konalo vyhlášení literárních a výtvarných soutěží, jež pořádala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Dvě žákyně ze sedmého ročníku naší školy obsadily místa vítězů v literární soutěži s názvem Píšu povídky, píšu básně… Barbora Broklová ze třídy 7. D se umístila na třetím místě se svou povídkou Pekelný úpis Matěje Kováře. Na prvním místě se ve stejné kategorii umístila Dominika Vagundová ze 7. D se svou povídkou Jalubský mlýn. Oběma našim žákyním moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich tvůrčí práci.