Archiv autora: Renata Zacharová

Pasování na čtenáře

Na závěr školního roku čekala prvňáčky velká čtenářská zkouška. Nejdříve předvedli v knihovně králi Knihoslavovi a královně Knihoslavě, jak zvládnou přečíst krátký text z dětské knihy.

Poté následovalo slavnostní pasování na čtenáře v SKC Staré Město. Za odměnu byla pro děti připravena Pošťácká pohádka – scénické čtení herců ze Slováckého divadla. Celý příspěvek

Projekt Moje oblíbená hračka a první vysvědčení

Na středu 31. ledna se prváčci velmi těšili.V tento den si mohli s sebou přinést do školy svoji oblíbenou hračku. Všichni nám ji nejprve představili, povyprávěli nám, od koho ji dostali, jak si s ní hrají a kam ji doma ukládají.

Celé dopoledne pak plnily děti nejrůznější úkoly v připravených pracovních listech, počítaly, četly, cvičily spolu v tělocvičně a také si vyzdobily třídu nakreslenými obrázky hraček. Celý příspěvek

Chaloupky – den třetí

Dnešní den jsme vyrazili pěšky na farmu do Zašovic. Sluníčko krásně svítilo a podzimní les byl nádherně barevný. Na farmě jsme strávili skoro celý den. Děti byly rozděleny do tří skupinek. První se naučila v kuchyňce vyrábět sýr a máslo, které ochutnají zítra na snídani. Druhá skupinka se učila spřádat vlnu a každý si odnesl vlastnoruční výrobek z vlněné plsti. Třetí parta se odebrala v holínkách na pastvu a do chléva mezi domácí zvířata chovaná na farmě. Celý příspěvek

Chaloupky – den první

V pondělí 20. listopadu odcestovaly třídy 3. A a 3. B na svůj ozdravný pobyt do Ekocentra Chaloupky. Po bezpečné jízdě náš autobus zastavil v 10 hodin na místě. Vysočina nás přivítala poletujícími vločkami sněhu. Děti se ubytovaly ve svých pokojích. Hudebně jsme se naladili s kytarou a hladoví jsme se vrhli na přichystaný oběd. Celý příspěvek

Zábavná Klubkiáda prvňáčků

V úterý 19. září se všichni žáci 1. tříd sešli na školním hřišti, aby si vzájemně poměřili síly při netradiční olympiádě. Čekalo na ně celkem 5 soutěžních disciplín: hod prostěradlem, lyžování, prolézání tunelem, hod míčů nohama do bedny a skok z místa s velkým batohem. Děti si tak zasportovaly a zároveň se i pobavily. I když počasí nebylo úplně ideální, přesto jsme byli rádi, že nepršelo.

Na stupních vítězů se umístila tato děvčata: 3. místo – Nikol Sušilová, 2. místo – Justýna Čepová, 1. místo – Karolína Fikesová.

Z chlapců byli nejlepší: 3. místo – Tomáš Jaroslav Kalina, 2. místo – Bruno Marek, 1. místo – Josef Kubela. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným, kteří obdrželi účastnický list a malou odměnu. Celý příspěvek

Druháčci u hasičů a záchranářů

Po dvou setkáních profesionálních hasičů v rámci požárního preventivního programu Hasík ve škole jsme ve čtvrtek 8. června navštívili jejich pracoviště.

Náš průvodce, pan Bečica, nám zajímavě povídal o povolání hasičů, jejich zdatnosti, odvaze a pracovním nasazení při výjezdech k požárům. V prostorách hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti jsme si poslechli, jak vypadá takové ohlášení výjezdu. Celý příspěvek