Archiv autora: Renata Zacharová

Chaloupky – den třetí

Dnešní den jsme vyrazili pěšky na farmu do Zašovic. Sluníčko krásně svítilo a podzimní les byl nádherně barevný. Na farmě jsme strávili skoro celý den. Děti byly rozděleny do tří skupinek. První se naučila v kuchyňce vyrábět sýr a máslo, které ochutnají zítra na snídani. Druhá skupinka se učila spřádat vlnu a každý si odnesl vlastnoruční výrobek z vlněné plsti. Třetí parta se odebrala v holínkách na pastvu a do chléva mezi domácí zvířata chovaná na farmě. Celý příspěvek

Chaloupky – den první

V pondělí 20. listopadu odcestovaly třídy 3. A a 3. B na svůj ozdravný pobyt do Ekocentra Chaloupky. Po bezpečné jízdě náš autobus zastavil v 10 hodin na místě. Vysočina nás přivítala poletujícími vločkami sněhu. Děti se ubytovaly ve svých pokojích. Hudebně jsme se naladili s kytarou a hladoví jsme se vrhli na přichystaný oběd. Celý příspěvek

Zábavná Klubkiáda prvňáčků

V úterý 19. září se všichni žáci 1. tříd sešli na školním hřišti, aby si vzájemně poměřili síly při netradiční olympiádě. Čekalo na ně celkem 5 soutěžních disciplín: hod prostěradlem, lyžování, prolézání tunelem, hod míčů nohama do bedny a skok z místa s velkým batohem. Děti si tak zasportovaly a zároveň se i pobavily. I když počasí nebylo úplně ideální, přesto jsme byli rádi, že nepršelo.

Na stupních vítězů se umístila tato děvčata: 3. místo – Nikol Sušilová, 2. místo – Justýna Čepová, 1. místo – Karolína Fikesová.

Z chlapců byli nejlepší: 3. místo – Tomáš Jaroslav Kalina, 2. místo – Bruno Marek, 1. místo – Josef Kubela. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným, kteří obdrželi účastnický list a malou odměnu. Celý příspěvek

Druháčci u hasičů a záchranářů

Po dvou setkáních profesionálních hasičů v rámci požárního preventivního programu Hasík ve škole jsme ve čtvrtek 8. června navštívili jejich pracoviště.

Náš průvodce, pan Bečica, nám zajímavě povídal o povolání hasičů, jejich zdatnosti, odvaze a pracovním nasazení při výjezdech k požárům. V prostorách hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti jsme si poslechli, jak vypadá takové ohlášení výjezdu. Celý příspěvek

Projekt Hasík ve 2. třídách

hasikI v letošním školním roce proběhly ve 2. ročníku v měsíci říjnu a listopadu dvě přednášky projektu nazvaného Hasík. Maskot dráčka Hasíka je u dětí velmi oblíbený. Ten totiž provází dvojici profesionálních hasičů z HZS z Uherského Hradiště.

Žáci se na besedách seznámili se základními informacemi, pomůckami a poznatky z práce hasičů. Dozvěděli se, co je bezplatná telefonní linka tísňového volání, jak hasiči vyjíždějí k zásahu, kde všude pomáhají a který oheň je dobrý a který zlý. Celý příspěvek

Pasování žáků 1. tříd na čtenáře

pasovaniStředa 11. května  se stala pro všechny prvňáčky naší školy velkým dnem. Toho dne byli slavnostně pasováni v SKC ve Starém Městě na rytíře a rytířky „Řádu čtenářského“. Celá akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve St. Městě. Žáci prvních tříd navštívili v dopoledních hodinách místní knihovnu ve Starém Městě, která se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde vládl král Knihoslav s královnou. Celý příspěvek