Archiv autora: Renata Zacharová

Zábavná Klubkiáda prvňáčků

V úterý 19. září se všichni žáci 1. tříd sešli na školním hřišti, aby si vzájemně poměřili síly při netradiční olympiádě. Čekalo na ně celkem 5 soutěžních disciplín: hod prostěradlem, lyžování, prolézání tunelem, hod míčů nohama do bedny a skok z místa s velkým batohem. Děti si tak zasportovaly a zároveň se i pobavily. I když počasí nebylo úplně ideální, přesto jsme byli rádi, že nepršelo.

Na stupních vítězů se umístila tato děvčata: 3. místo – Nikol Sušilová, 2. místo – Justýna Čepová, 1. místo – Karolína Fikesová.

Z chlapců byli nejlepší: 3. místo – Tomáš Jaroslav Kalina, 2. místo – Bruno Marek, 1. místo – Josef Kubela. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným, kteří obdrželi účastnický list a malou odměnu. Celý příspěvek

Druháčci u hasičů a záchranářů

Po dvou setkáních profesionálních hasičů v rámci požárního preventivního programu Hasík ve škole jsme ve čtvrtek 8. června navštívili jejich pracoviště.

Náš průvodce, pan Bečica, nám zajímavě povídal o povolání hasičů, jejich zdatnosti, odvaze a pracovním nasazení při výjezdech k požárům. V prostorách hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti jsme si poslechli, jak vypadá takové ohlášení výjezdu. Celý příspěvek

Projekt Hasík ve 2. třídách

hasikI v letošním školním roce proběhly ve 2. ročníku v měsíci říjnu a listopadu dvě přednášky projektu nazvaného Hasík. Maskot dráčka Hasíka je u dětí velmi oblíbený. Ten totiž provází dvojici profesionálních hasičů z HZS z Uherského Hradiště.

Žáci se na besedách seznámili se základními informacemi, pomůckami a poznatky z práce hasičů. Dozvěděli se, co je bezplatná telefonní linka tísňového volání, jak hasiči vyjíždějí k zásahu, kde všude pomáhají a který oheň je dobrý a který zlý. Celý příspěvek

Pasování žáků 1. tříd na čtenáře

pasovaniStředa 11. května  se stala pro všechny prvňáčky naší školy velkým dnem. Toho dne byli slavnostně pasováni v SKC ve Starém Městě na rytíře a rytířky „Řádu čtenářského“. Celá akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve St. Městě. Žáci prvních tříd navštívili v dopoledních hodinách místní knihovnu ve Starém Městě, která se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde vládl král Knihoslav s královnou. Celý příspěvek

Mraveneček

mravenecŽáci 1. tříd se proměnili ve čtvrtek 17. března a v pondělí 21. března v mravenečky. V těchto dnech za námi přišla lektorka z CEV Žabka p. Zapletalová, aby dětem přiblížila život mravence v mraveništi. Prváčci se dozvěděli spoustu zajímavostí, například jak to chodí v mraveništi, jaké důležité role tam mravenci zastávají, čím se živí, jaké jsou nejznámější druhy mravenců, z čeho se skládá jejich tělo a také jak se vyvíjí nový jedinec. Vše si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži, a proto není divu, že se jim celý výukový program moc líbil. Na závěr nechyběla zábavná soutěžní hra družstev „Na sběrače potravy.“   Celý příspěvek

Veselé zoubky

zubyV měsíci únoru proběhly u prvňáčků dva projekty, které se zaměřovaly na prevenci zdravých zubů. Nejprve proběhla v prvních třídách beseda o zubní hygieně. Tento den si prvňáčci přinesli své zubní kartáčky. Studentky zubního lékařství děti seznámily se stavbou zubu, jak se jmenují jednotlivé části zubu, k čemu nám zuby slouží a také jak vzniká zubní kaz. Dětem odpověděly na otázku, jak má vypadat správný zubní kartáček, kolik má mít štětin a jaký tvar. Celý příspěvek

Výlet za poznáním s žabákem Tondou

zabaciNa náš první výlet jsme se my prvňáčci moc těšili. Ve škole nás přivítal žabák Tonda, který nás pozval na netradiční výlet a byl nám po celý den spolu s p. psycholožkou Beátou Kroutilíkovou milým průvodcem. Ve škole jsme si všichni společně zacvičili a zazpívali a vydali se do SVČ Klubka. Tam nás po krátkém představení Tonda naučil pohybovou písničku Když jsi kamarád. Posilněni svačinkou jsme se pustili do připravených her. Společnými silami jsme vytvořili žabákovi rybníček Celý příspěvek