Archiv autora: Renata Hájková

Ekotým v akci

Ve středu 14. března se členové Ekotýmu naší školy vydali vlakem za exkurzí do Brna. Navštívili jsme spalovnu komunálního odpadu SAKO Brno, a.s.
Po příjezdu si nás na vrátnici vyzvedla slečna z místního Envicentra. Společně jsme se přesunuli do místnosti speciálně určené pro exkurze, kde nám nejprve pustila instruktážní video. V něm jsme se seznámili s fungováním společnosti SAKO (odvoz odpadů, třídění, recyklace, spalování, …). Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se může dále využít směsný komunální odpad. Spalovna totiž vyrábí elektřinu pro 20 000 a teplo asi pro 40 000 domácností v Brně a přitom díky moderním technologiím nezatěžuje životní prostředí ve městě. Celý příspěvek

Krajina v proměnách

20160425_100950V dubnu se žáci v rámci pracovních činností zúčastnili výstavy „Krajina v proměnách“.Ve třídách jsme se rozdělili do skupinek a společně vyplňovali pracovní listy na základě různých témat a plnili různé úkoly. V jedné části jsme měli například napsat, co bychom si sbalili do kufru v případě povodní. Dále jsme se dozvěděli, jak vypadala řeka Morava před regulací, jak se chovat v lese Celý příspěvek

Program Ekoškola oslavil 10. narozeniny

IMG_1188V pátek 6. listopadu jsme v naší škole oslavili 10. mezinárodní výročí programu Ekoškol. Ekotým připravil fotografický EKOSTÁNEK, kde se zájemci mohli vyfotografovat našimi zkušenými fotografy nebo si pořídili selfie fotku. Všechny fotky můžete zhlédnout na našich internetových stránkách. Titul Ekoškola jsme získali před dvěma lety a tento školní rok jej budeme obhajovat. Staráme se a aktivně zapojujeme všechny žáky školy do třídění odpadů, Celý příspěvek

Projekt ekotýmu – adopce pandy

pandaEkotým se rozhodl vyhlásit soutěž sběru plastových víček a hliníku. Utržené peníze se poté zašlou do ZOO Zlín, kde jsme se rozhodli adoptovat pandu červenou. Jejím původním domovem jsou horské lesy v podhůří Himaláje v jižní Číně. Délka těla pandy červené je 50 až 60 cm, délka ocasu 30 až 50 cm a dosahuje hmotnosti okolo 3 až 4,5 kg. Dožívá se až 14 let. Má dlouhou, hustou srst, svrchu krásně rudohnědou.

Celý příspěvek

Ekotým se vydal do spalovny

IMG_3128V úterý 3. března jsme s ekotýmem navštívili spalovnu komunálního odpadu v Brně.

Vyjeli jsme ráno vlakem. Cesta rychle ubíhala a za chvíli jsme byli v Brně. Tam jsme přestoupili na tramvaj (brněnským hantecem „šalinu“), projeli jsme několik zastávek a vystoupili u spalovny – cíle naší exkurze.

Spalovnu komunálního odpadu provozuje společnost SAKO. Celý příspěvek

Co nového v EKOŠKOLE…

IMG_5106Když naše škola minulý školní rok získala titul EKOŠKOLA, snažíme se na práci ekotýmu z minulého školního roku navázat a vymýšlíme i nové projekty. Na podzim jsme zorganizovali vyrábění krmítek a lojových koulí pro ptáky, v pracovních činnostech jsme hrabali listí a připravili náš pozemek na zimní odpočinek. Úspěšně proběhl sběr papíru, sbíráme plastová víčka a hliníkové obaly. Připomínáme a dohlížíme na správné třídění odpadů ve třídách, šetříme elektřinou a vodou. Celý příspěvek

Ekotým

IMG_5333Letos začal ekotým pracovat v novém složení – přijal mezi sebe především žáky ze 6. ročníku. Nejprve jsme se vzájemně seznámili a rozdělili funkce. Zvolili jsme předsedu, jeho zástupce, domluvili jsme se, kdo se bude starat o nástěnku, kdo bude psát zápisy apod. Také jsme si ujasnili, kdy se budeme scházet – první pondělí v měsíci ve 3. vyučovací hodině a jednou za měsíc odpoledne ve středu. Jedním z prvních úkolů bylo zjistit ekohlídky v jednotlivých třídách. Celý příspěvek

Trestní zodpovědnost

IMG_5200V úterý 18. listopadu 2014 se žáci 8.A, 8.B, 8.C a 8.D zúčastnili přenášky policejní preventistiky Bc. Mileny Šabatové na téma „Trestní zodpovědnost dětí“. Na úvod se žáci seznámili s dělením policie na městskou a státní a jak jednotlivé policisty od sebe mohou rozeznat. Poté je příslušnice policie zasvětila do oblasti trestní zodpovědnosti jednotlivých věkových skupin. Dozvěděli se rozdíl mezi trestným činem, přestupkem a jaká trestní činnost je nejčastěji páchána na dětech Celý příspěvek