Archiv autora: Petra Vojtková

Úspěch v Konverzační soutěži v německém jazyce

Pod heslem „Deutsch als zweite Fremdsprache“ (Němčina jako druhý cizí jazyk) se i letos konala Konverzační soutěž v německém jazyce na ZŠ Výsluní v Uherském Brodě. Naši školu jela prezentovat Martina Vopatová ze třídy IX. C. V soutěži musela absolvovat poslechové cvičení s plněním úkolů, konverzovat s porotou na vylosované téma a co nejpodrobněji popsat vybraný obrázek.  Soutěž byla rozdělena na tři kategorie – I. A – 7. ročník ZŠ, II. A – 8. a 9. ročníky ZŠ a II. B – Gymnázia.

Celý příspěvek