Archiv autora: Petra Vojtková

Mladý Demosthenes 2019

I tento rok se konal další ročník řečnické soutěže Mladý Demosthenes. V pondělí 6. 5. 2019 proběhlo školní kolo, kterého se nakonec zúčastnilo celkem 10 dívek a chlapců z 8. a 9. ročníků. Jejich výkony byly velmi vyrovnané, jejich schopnosti zaujmout posluchače a jazyková vybavenost pozoruhodná. A zde jsou ti nejlepší. 3. místo obsadila Eliška Sečenová z 9. A, která nás obohatila svým řečnickým výstupem na téma „Moje nejoblíbenější knížka“. O tom, co pro ni a pro lidi obecně znamenají peníze, promluvila Barbora Broklová z 9. D a umístila se na 2. místě. Díky svému skvělému řečnickému projevu o vztahu k přírodě, naší planetě a vlivu člověka na životní prostředí dosáhla prvenství Dominika Vagundová z 9. D. Všem výhercům gratulujeme!

 

Úspěch v Konverzační soutěži v německém jazyce

Pod heslem „Deutsch als zweite Fremdsprache“ (Němčina jako druhý cizí jazyk) se i letos konala Konverzační soutěž v německém jazyce na ZŠ Výsluní v Uherském Brodě. Naši školu jela prezentovat Martina Vopatová ze třídy IX. C. V soutěži musela absolvovat poslechové cvičení s plněním úkolů, konverzovat s porotou na vylosované téma a co nejpodrobněji popsat vybraný obrázek.  Soutěž byla rozdělena na tři kategorie – I. A – 7. ročník ZŠ, II. A – 8. a 9. ročníky ZŠ a II. B – Gymnázia.

Celý příspěvek