Archiv autora: Petra Vojtková

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 5. 2. 2020 se konala Konverzační soutěž v německém jazyce na ZŠ Výsluní v Uherském Brodě. Naši školu jela reprezentovat Denisa Pavlicová ze třídy 9. C., která ve školním kole suverénně obsadila 1. místo. Absolvovala tři disciplíny, a to poslechové cvičení, popis obrázku a konverzaci na vylosované téma. Kategorie II. A – 8. a 9. ročníky se účastnilo celkem 12 soutěžících. Naše Denisa obsadila 9. místo, což bylo vzhledem k letošní velké konkurenci slušné umístění. I když se neobjevila na stupních vítězů, ctí ji odvaha a touha zkusit si zase něco nového.

Mladý Demosthenes 2019

I tento rok se konal další ročník řečnické soutěže Mladý Demosthenes. V pondělí 6. 5. 2019 proběhlo školní kolo, kterého se nakonec zúčastnilo celkem 10 dívek a chlapců z 8. a 9. ročníků. Jejich výkony byly velmi vyrovnané, jejich schopnosti zaujmout posluchače a jazyková vybavenost pozoruhodná. A zde jsou ti nejlepší. 3. místo obsadila Eliška Sečenová z 9. A, která nás obohatila svým řečnickým výstupem na téma „Moje nejoblíbenější knížka“. O tom, co pro ni a pro lidi obecně znamenají peníze, promluvila Barbora Broklová z 9. D a umístila se na 2. místě. Díky svému skvělému řečnickému projevu o vztahu k přírodě, naší planetě a vlivu člověka na životní prostředí dosáhla prvenství Dominika Vagundová z 9. D. Všem výhercům gratulujeme!