Archiv autora: Petra Šáchová

Čtvrtí ve Znojmě

Po více než dvouapůlhodinové cestě se náš autobus prokousal úzkými okrskovými cestami do ranním sluncem zalitého Znojma. Ke stadionu v Horním parku zbývá ještě pořádný kus cesty pěšky. Před brankou stadionu se houfují hlídky našich soupeřů. Bude jich letos celkem devět ve stejné kategorii a devět družstev mladších dětí. Krátce po prezenci a po slavnostním zahájení se vydáváme na první stanoviště. Dívka si hrála v parku a hluboce se řízla do předloktí levé horní končetiny. Silné žilní krvácení holky obratně zastavily správně naloženým tlakovým obvazem. Druhá dívka se silně popálila na obou dlaních a holeních. Po ochlazení popálenou kůži nahrazujeme sterilním krytím.  Celý příspěvek

Vítězné tažení zdravotníků ze Starého Města

Do budovy SPHZŠ v Uherském Hradišti, kde se konala okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků, jsme dorazili jako poslední. V aule se sešlo celkem sedm soutěžících družstev. Na okukování soupeřů nebyl čas. Po oficiálním zahájení jsme usedli do lavic a zahloubali se do testů prověřujících naše znalosti lidského těla a první pomoci. Nebyl čas oddychovat. Postupně jsme mizeli u prvních soutěžních stanovišť. Celý příspěvek

Zážitkový trénink zdravotníků

Sobotní ráno je zalité sluncem. Do školy se sjíždí mladí zdravotníci. Čeká nás perný nácvik. Nad plechem čerstvě napečených buchet řeší tři hlídky mladých zdravotníků dotěrné testové otázky s tématem první pomoci a potýkají se prozatím teoreticky s diagnostikou zranění. Vládne skvělá tvůrčí atmosféra. Když jsou namaskováni první figuranti, vše může vypuknout. V hospodě se odehrála bitka štamgastů. Mladá servírka, která se je snažila utišit, byla pořezána na předloktí pravé paže. Celý příspěvek

Návštěva v uherskohradišťské nemocnici

Ve středu 8. března se zájemci z řad žáků naší školy zúčastnili exkurze do uherskohradišťské nemocnice.

Cílem 43 žáků byla nejdříve budova ředitelství. V prostorném sále pátého podlaží nás přivítal MUDr. Petr Sládek, ředitel nemocnice.

Poté nás paní Hudečková uvedla do prostředí mikrobiologie a problematiky čistoty rukou. Celý příspěvek

Vítězné tažení našich hlídek mladých zdravotníků

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJe úterý 24. května. Stojíme před východem školy a pozorujeme, jak déšť nekompromisně skrápí  atrium.  Místo tradiční procházky do Uherského Hradiště na okresní soutěž HMZ jedeme autobusem. Síly se svými soupeři si jedou poměřit tři staroměstské hlídky. Aula SPHZŠ  se hemží mladými zdravotníky. Krátce po vylosování soutěžních čísel usedáme k prvnímu úkolu. Celý příspěvek

Trénink zážitkem

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJe brzké sobotní ráno. Blankytná obloha bez mraků zalitá sluncem je příslibem pěkného dne. První členové Hlídky mladých zdravotníků dorazili do školy k pravidelnému tréninku před sérií soutěží, které nás čekají. Realizační tým starších již maskuje v přípravně první figuranty.  V sousední třídě, kde jsme vytvořili svou základnu, zatím vládne klid. Všichni ti, kdo dorazili, posedávají v hloučcích ve třídě nad hrníčky čaje či kakaa a pochutnávají si nad tím, co kdo stihl napéct. Celý příspěvek

Evropský den jazyků, II. stupeň

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa podnět Rady Evropy se každoročně už od roku 2001 slaví 26. září slaví Den jazyků. Má připomenout jazykovou rozmanitost Evropy, kde ve 47 členských zemích žije více než 800 tisíc Evropanů. Znalost jazyků napomáhá k hlubšímu pochopení jednotlivých evropských kultur. Jazyky jsou důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu. I naše škola se do oslav zapojila a v celém předchozím týdnu probíhaly v hodinách ruského, německého i anglického jazyka hodiny věnované Evropskému dni jazyků. Celý příspěvek