Archiv autora: Miroslava Oharková Foltýnová

Bylo nás pět

Ve středu 21. března jsme se s divadelním kroužkem už potřetí v řadě vydali do Zlína na představení. Tentokrát to byl muzikál podle stejnojmenného románu Karla Poláčka. Příběh nás vtáhl do neuvěřitelného života Petra Bajzy a jeho čtyř kamarádů, Čeňka, Antonína, Edy a Pepy. Společně s nimi jsme prožívali spoustu dobrodružství s dávkou humoru, tancem a krásným zpěvem. K němu nám představitelé hráli na kytaru, trubku, klarinet, klavír… Celý příspěvek

Ples se slavnostní polonézou

Viděli jste už, jak se z žáků devátých tříd stanou za jediný večer elegantní mladé slečny a elegantní mladí pánové? Ne? Tak to jste se měli zúčastnit našeho sobotního plesu, který pořádá SRPŠ při ZŠ Staré Město.
Úderem půl osmé zahájil ples pan ředitel s předsedou SRPŠ. Představili pedagogy, kteří nacvičili polonézu, seznámili nás s průběhem večera, tombolou, kapelou a občerstvením. Celý příspěvek

Spěchej pomalu

Spěcháte? Tak pomalu! Naše škola se může pochlubit mladými spisovateli, kteří dokázali, že spěchat lze opravdu pomalu. Práce několika žáků z 8. a 9. ročníku byly v listopadu odeslány v rámci 5. ročníku literární soutěže, kterou pořádá Střední odborná škola Luhačovice. V porotě opět zasedli básník Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický. Jejich úkol spolu s ostatními porotci byl náročný, jelikož hodnotili rekordních 175 prací ze všech zúčastněných škol. Celý příspěvek

Beseda s Janem Svitákem

Ve středu 8. listopadu měli žáci našich čtenářských klubů možnost setkat se na literární besedě s autorem hororových a detektivních příběhů Janem Svitákem. V rámci autorského čtení jsme si poslechli strašidelné příběhy. Možná někteří z nás dnes neusnou… Popovídali jsme si o tom, jak vzniká kniha a jaký je celý proces jejího vydání. V příjemné atmosféře, doplněné o sladké dobroty, jsme strávili další čtenářské odpoledne. Celý příspěvek

Rozloučení s 9. ročníkem

Zasteskne se našim deváťákům po jejich staré škole? Možná si teprve dnes mnozí z nich uvědomili, že zítra vkročí naposledy jako žáci do oné obávané budovy, v níž strávili tolik let. Po prázdninách již získají status studenta. Odpoledne totiž proběhlo tradiční rozloučení s našimi absolventy. V 15 hodin nastoupily na pódium třídy 9. A s paní učitelkou Valíčkovou a 9. B v doprovodu paní učitelky Bazalové, Pelkové a Kašné. V 17 hodin patřil prostor místní sokolovny třídám 9. C a 9. D a jejich třídním – panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce  Kardosové. Druhým stupněm ale většinu času žáky 9.C provázela paní učitelka Podhrázká. Celý příspěvek

„Poplach, na hradě je ženská!“

Středeční odpoledne se pro divadelní kroužek neslo v muzikálovém duchu. Plni očekávání, jaké bude poslední představení letošní divadelní sezóny, jsme nastoupili do autobusu a vydali se vstříc Zlínu. Vezli jsme s sebou dobrou náladu. A jak by taky ne? Sluníčko nám svítilo na cestu, a tak jsme zapěli šéfce našeho kroužku písničku. Naše pěvecké výkony se sice nemohly rovnat těm z divadla, ale i tak potěšily. Celý příspěvek

Tradiční ples s polonézou

Ples rodičů je jednou z největších akcí, na níž se podílí naše základní škola a SRPŠ. V pátek 27. ledna  byste těžko našli nervóznější žáky než naše deváťáky. Konečně totiž nastal ten významný den, kdy měli zúročit své několikaměsíční úsilí. Pravidelné nácviky polonézy probíhaly pod vedením Mgr. Jana Zábranského, Mgr. Miroslavy Oharkové Foltýnové a nově pod vedením Mgr. Kateřiny Bazalové. Celý příspěvek

Rozloučení se žáky 9. ročníku

IMG_1661Dnes, 29. června, se v sokolovně sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče, učitelé, představitelé obcí i vedení naší školy. Z jakého důvodu? Přece u příležitosti slavnostního rozloučení s deváťáky!

Všichni vystupující a hosté přišli jaksepatří ustrojení a také dobře naladění. Nebyla nouze o vtipné proslovy účinkujících ani zajímavé momentky ve videích, která si jednotlivé třídy připravily. Celý příspěvek