Archiv autora: Milana Matyášová

Dvoudenní výjezd peeristů

Také letos jsme se vypravili vlakem do rekreačního střediska Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tamním penzionu proběhla krátká diskuse očekávání, stanovení pravidel pobytu a  také jsme společně vymysleli a podepsali deklaraci peer aktivisty. Ještě před obědem  následovala přednáška s projekcí pod vedením školitele Pavla Pakosty s názvem Šikana a Kyberšikana.

Celý příspěvek

Škola v přírodě III.A, III.B

V pondělí 8. 4. jsme třídy  III.A a III.B jely na Chaloupky na Vysočinu. Po cestě jsme zpívali. Cesta byla dlouhá, ale když jsme zpívali a vykládali si, tak jsme úplně zapomněli, kolik je hodin. Pak jsme dorazili na místo. Překvapilo nás teplo. Po prvním dnu jsem věděl, že to tady bude super.    Filip Klimeš, III.B                                                                                                                          Celý příspěvek

Třeťáci na městském úřadě

Ve středu 3. října se třeťáci zúčastnili besedy na Městském úřadě ve Starém Městě. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné se ujal starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský.

Děti navštívily obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Města. Seznámily se se znakem Starého Města, na kterém je vyobrazen kostelík, řeka Morava a palisáda. Nahlédli jsme do zasedací místnosti, kde se schází pravidelně zastupitelé města, které si zvolili občané Starého Města a kteří řídí chod města. Nové pro ně byly informace o radě města, zastupitelstvu, odborech na radnici a správě majetku. Celý příspěvek

Projekt Zdravá výživa

Celý poslední únorový týden jsme se ve druhých třídách věnovali projektu Zdravá výživa a zdravý životní styl. V prvouce jsme si povídali o tom, co je to zdravý životní styl, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a sestavovali zdravý jídelníček. V pracovních činnostech si děti vystříhaly obrázky příborů, skleniček a talířů, nalepily na správné místo a připomněly si, jak správně stolovat. Celý příspěvek

Hasík u druháků

V druhých třídách proběhl preventivní program Hasík. Druháci se měli možnost dvakrát setkat s profesionálními hasiči přímo u nás ve škole. Dozvěděli se mnoho důležitých a zajímavých informací o jejich nelehké práci. Hasiči jim vysvětlili rozdíl mezi dobrým a zlým ohněm. Získali informace o tom, kde všude hasiči pomáhají a jakým způsobem se zachovat, když jsou svědci požáru. Celý příspěvek

Dvoudenní výjezd peeristů

Také letos jsme nezaháleli. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do rekreačního střediska Slovácký Dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tamním penzionu proběhla krátká diskuse, kdy jsme si stanovili pravidla pobytu a toho, jak by se měl peer aktivista chovat a jak by měl v určitých situací jednat. Především jsme chtěli navázat na vzdělávání nejmladších peeristů ze sedmých tříd, se kterými pracovala školní psycholožka. Celý příspěvek

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 17. května proběhlo v SKC ve Starém Městě slavnostní pasování žáků prvních tříd na rytíře a rytířky Řádu čtenářského.

Slavnostnímu pasování předcházelo dopolední čtení v knihovně. Městská knihovna se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde král Knihoslav s královnou pozorně poslouchali čtenářské výkony našich prvňáčků. Po náročné zkoušce, kterou všichni žáci úspěšně zvládli, byli odměněni sladkostí a záložkou do knihy. Zde nás také navštívil pan ředitel a spolu s králem Knihoslavem předvedli žákům své čtenářské dovednosti. Odpoledne  je čekalo slavnostní pasování na čtenáře. Celý příspěvek

Karneval 1. a 2. tříd

První dny tohoto týdne oba sály v SKC ve Starém Městě ožily hudbou, tancem a rejem nejrůznějších masek.Druháci a další den ti nejmenší se proměnili v princezny, víly, kovboje, indiány, čaroděje, zvířátka, vodníky a další pohádkové postavy. Tančili, hráli různé taneční a pohybové hry. Proběhlo tradiční focení a představování masek. Taky si děti vyzkoušely svoji obratnost a důvtip v sedmi různých disciplínách. Největší ohlas měla míčková válka. Celý příspěvek

Soustředění peeristů na Smraďavce

dscn0739Vyjeli jsme linkovým autobusem do Buchlovic. Potom jsme šli pěšky a ubytovali jsme se v penzionu Na Přehradě. Proběhla krátká diskuse o tom, proč jsme tady, jaká jsou očekávání peer aktivistů na dvoudenním soustředění. Připomněli jsme si pravidla a podepsali deklaraci peer aktivistů. Po svačině čekala ty nejmladší přednáška psycholožky Beáty na téma tabakismus a alkoholismus. Ti starší se probírali hotovými prezentacemi o alkoholu, kouření, drogách, zdravém způsobu života a společně se svou vedoucí Milanou  si vysvětlovali, Celý příspěvek