Archiv autora: Milana Matyášová

Olympijský den aneb Klubkiáda 2. tříd

V úterý 21. 9. se konalo velké sportovní setkání žáků druhých ročníků s cílem poměřit si svou fyzickou zdatnost, sílu a vytrvalost. Zahájili jsme slavnostně olympijským ohněm ztvárněný ve formě olympijské pochodně z barevných fáborků. Zazněla fanfára a mohlo se začít. Malí sportovci se rozdělili do družstev na venkovních sportovištích a soutěžili v šesti disciplínách: hodu oštěpem, skoku do dálky, běhu krátkém i dlouhém, střelbě z pistole a pro žáky i v úplně nové disciplíně hodu obří šipkou do kruhového terče na zemi.

Celý příspěvek

Pohádkový týden u prvňáčků

První třída je spojena se slůvkem „poprvé“ a bude prvňáčky provázet celý rok. Poprvé si přečtou knížku, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol…
Žádný začátek není lehký. Proto jsme se jim snažili připravit již na první týden ve škole zajímavý program plný her, vzájemného poznávání a zábavy i s troškou toho učení, zpívání, pohybu, uvolňovacích cviků, lepení, stříhání a malování. Třeba s Jeníčkem a Mařenkou jsme běhali po lese, s Budulínkem jsme se honili kolem chaloupky a o veliké řepě jsme si zahráli divadlo. Užili jsme si přitom hodně zábavy a smíchu. Našim prvňáčkům přejeme, aby je úsměv na rtech a radost v očích doprovázely po celý školní rok.

 

 

Lyžování na Stupavě

V pátek 14. 2. vyrazily děti z 1. stupně na lyžařský výjezd na Stupavu. Výjezdu se dohromady zúčastnilo 56 šikovných lyžařů ze třetích, čtvrtých a pátých tříd. Sem tam  i nějaký snowboardista. Na svahu Stupavy zdokonalily své lyžařské umění. Je nutno podotknout, že příležitosti k  lyžování v letošním  roce bylo pramálo, a tak využít zdejší dobře připravené a vybavené areály byla velká příležitost.

Celý příspěvek

Zazpívej , slavíčku – školní kolo

Dne 3. 2. 2020 se uskutečnilo školní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Všichni účastníci podali výborné výkony a celé odpoledne se neslo v duchu krásných lidových písní. Ve velké konkurenci byli vybráni do předvýběrového kola 45. ročníku přehlídky dětských interpretů lidových písní ti nejlepší zpěváci ve třech kategoriích: Michal Beránek II. C, Dominik Kolařík IV. C a Martin Šimík V. B. Další ocenění byli Kristýna Slámová, Ondřej Zajíc, Aneta Křiváková, Anna Gieslová, Sára Feldvabelová  a Adéla Hanušáková,

 

 

. Celý příspěvek

IV.A a IV.B v Brně

Do Brna jsme se vypravili ve čtvrtek 17.10. Ve škole jsme si o výletě povídali, kreslili a psali. Svou knihu o Brně jsme prezentovali mladším spolužákům. Některé zajímavé postřehy, o kterých  žáci psali:

…první zastávka byla v kasematech na Špilberku, které dříve sloužily jako zbrojírna pro vojáky, po vyhoření si ji sami vězni přestavěli na věznici.

Celý příspěvek

Dvoudenní výjezd peeristů

Také letos jsme se vypravili vlakem do rekreačního střediska Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tamním penzionu proběhla krátká diskuse očekávání, stanovení pravidel pobytu a  také jsme společně vymysleli a podepsali deklaraci peer aktivisty. Ještě před obědem  následovala přednáška s projekcí pod vedením školitele Pavla Pakosty s názvem Šikana a Kyberšikana.

Celý příspěvek

Škola v přírodě III.A, III.B

V pondělí 8. 4. jsme třídy  III.A a III.B jely na Chaloupky na Vysočinu. Po cestě jsme zpívali. Cesta byla dlouhá, ale když jsme zpívali a vykládali si, tak jsme úplně zapomněli, kolik je hodin. Pak jsme dorazili na místo. Překvapilo nás teplo. Po prvním dnu jsem věděl, že to tady bude super.    Filip Klimeš, III.B                                                                                                                          Celý příspěvek

Třeťáci na městském úřadě

Ve středu 3. října se třeťáci zúčastnili besedy na Městském úřadě ve Starém Městě. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné se ujal starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský.

Děti navštívily obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Města. Seznámily se se znakem Starého Města, na kterém je vyobrazen kostelík, řeka Morava a palisáda. Nahlédli jsme do zasedací místnosti, kde se schází pravidelně zastupitelé města, které si zvolili občané Starého Města a kteří řídí chod města. Nové pro ně byly informace o radě města, zastupitelstvu, odborech na radnici a správě majetku. Celý příspěvek

Projekt Zdravá výživa

Celý poslední únorový týden jsme se ve druhých třídách věnovali projektu Zdravá výživa a zdravý životní styl. V prvouce jsme si povídali o tom, co je to zdravý životní styl, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a sestavovali zdravý jídelníček. V pracovních činnostech si děti vystříhaly obrázky příborů, skleniček a talířů, nalepily na správné místo a připomněly si, jak správně stolovat. Celý příspěvek