Archiv autora: Renata Mikulíková

Ostrava

Ve čtvrtek 16. listopadu se vydaly všechny deváté třídy do Ostravy, do Landek Parku a do Světa techniky. Měli jsme sraz před školou už o čtvrt na osm a vyjížděli o půl osmé, abychom co nejdříve dorazili do Ostravy. Ta nás přivítala nehoráznou zimou.

Nejprve nás čekal dopolední program. Po skupinkách jsme se vydali do muzea na expozici báňského záchranářství. Celý příspěvek

Krajská konference EVVO

V úterý 7. listopadu se na XVII. krajské konferenci o environmentální výchově udělovaly Ceny za přínos rozvoji environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2017. Ocenění byla udělena v deseti kategoriích, přitom naše škola byla nominována v kategorii škola, školské zařízení, nevládní nezisková organizace, organizační složka obce. Samotná nominace je pro nás velkým úspěchem a potvrzením, že se na poli environmentální výchovy ubíráme správným směrem, a také motivací k další činnosti. Celý příspěvek

Staroměstští žáci pomáhají i Zoo Zlín Lešná

Každým rokem se s nadšením vracejí osmáci ze ZOO Zlín Lešná, kde absolvují nejrůznější přírodovědné programy. A proto jsme se rozhodli zoologickou zahradu finančně podporovat formou sponzorství zvířat.
Druhým rokem náš ekotým sponzoruje pandu červenou, kterou si vybral také za svého maskota. Její druh je ohrožen v důsledku ztráty teritoria, protože lidé v Číně stále rozšiřují své území – asi 10 000 pand zemře v důsledku odlesňování. Dále jsou často zabíjeny pro kožešinu. Celý příspěvek

Šesťáci do parlamentu

Ve středu 27. září proběhly tradiční volby nově příchozích žáků 6. ročníku do žákovského parlamentu. Nové tváře ze šestek posílí žákovský parlament za bývalé parlamenťáky z devátého ročníku, kteří nám odešli na střední školy. Rozloučili jsme se s Čestmírem Kolaříkem, Alžbětou Plevákovou, Kateřinou Nedomovou a Karlem Špačkem, kterým za jejich práci pro žákovský parlament moc děkujeme. Celý příspěvek

Květinové ostrovy – studna poznání. Začínáme…

Již v únoru jsme netrpělivě očekávali, zda se nám poštěstí a staneme se příjemci grantu Zelené oázy. Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to
s aktivním zapojením veřejnosti. Celý příspěvek

Ekologické aspekty v potoce Salaška

Dne 29. května jsme ve volitelném předmětu chemické hry pod vedením paní učitelky Gottwaldové provedli chemický rozbor vody v místním potoce Salaška.

Zjišťovali jsme obsah chloridů, fosforu, tenzidů, kyslíku, tvrdost vody, obsah dusičnanů, železa, pH vody a její teplotu.

Obsah chloridů: Chloridy jsou běžnou součástí všech přírodních vod. Přítomnost vyššího obsahu chloridů není v našich povrchových vodách obvyklá. Naopak v odpadních vodách, splaškových i v některých průmyslových vodách jsou chloridy často obsaženy ve vysoké koncentraci. V našem potoce je obsah chloridů velmi nízký. Celý příspěvek

Statistika nuda je?

Zase taková nuda to není a opravdu má užitečné nástroje. Slovo statistika má původ v latinském status, což znamená stát. Původní funkcí statistiky byl sběr údajů o státu a jeho obyvatelích, tedy například evidence narození a úmrtí, majetková a daňová evidence. Dnes se statistika zabývá sběrem, zpracováním a vyhodnocováním dat. Nachází široké uplatnění v celé řadě lidských činností – ve státní sféře, ve výrobě, lékařství, fyzice či chemii. Celý příspěvek

Expedice do Moravské Amazonie

V pondělí 15. května se EKOtým po čtvrté vyučovací hodině, posilněný skvělým obědem, vydal na autobusovou zastávku, odkud jsme si to zamířili na autobusové nádraží v Uherském Hradišti, tady jsme přestoupili a dále pokračovali až k Jarošovskému pivovaru. Naším cílem byla PR Kanada, kde na nás čekal průvodce z VIS Bílé Karpaty. Celý příspěvek

Soustředění matematických tříd

Ve středu 10. května v 7.45 se před školou shromáždilo 48 žáků z 6 C. a 8. C ZŠ Staré Město. Odjížděli jsme totiž na dlouho očekávané matematické soustředění. Ubytovaní jsme byli v luxusním hotelu Háj v Nové Lhotě. Poté, co jsme se vybalili, nám začaly první aktivity. Rozdělení do čtyř skupin jsme se střídali na stanovištích paní učitelek. Aktivity to byly náročné. Celý příspěvek

Oborové dny devátého ročníku

V pátek 28. dubna proběhly na naší škole prezentace tradičních oborových dnů. Žáci 9. ročníku se podle svých zájmů rozdělili do sedmi skupin, v nichž zpracovávali po několik týdnů jedno z vybraných témat.
První skupinka paní učitelky Mikulíkové se pustila do domácí výroby potravin, připravili si pro nás ochutnávku domácího chleba, lučiny a ovocného smoothie. Ke každému pokrmu pro nás natočili i videorecept, Celý příspěvek