Archiv autora: Lýdie Podhrázká

Don Quijote de la Ancha

IMG_6629Dne 4. prosince se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili divadelního představení Divadla Klauniky Brno s názvem Don Quijote de la Ancha hraného v prostorách Kulturního a společenského centra Staré Město. Již jméno režiséra této hry, jímž je Boleslav Polívka, slibovalo, že páteční zakončení výuky bude plné smíchu. Samotná komedie vznikla na motivy románu Miguela de Cervantese Saavedry Don Quijote de la Mancha, který režisér dále zpracoval dle vzoru Jana Ámose Komenského. Samotnou komedii pak označil jako didaktickou klaunikyádu. Díky hlavním protagonistům, 2,38 metrů vysokému profesorovi španělského jazyka a 120 kilogramové Anche pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, Celý příspěvek

Hodiny literární výchovy tak trochu jinak

LogoIMG_0027V letošním školním roce se účastníme projektu Cizí jazyky nám otvírají svět, jenž je spolufinancovaný fondem ESF a státním rozpočtem ČR a díky kterému jsme pootevřeli výuku literární výchovy tak trochu „netradičnímu pojetí“. Představte si třídu, kde je každý žák začtený do své vlastní knihy, kde neuslyšíte žádný šum, mluvení, kde se nikdo nevrtí na židlích. Zkrátka, kde mají všichni žáci hlavy skloněné a soustředí se na příběh, který jim ubíhá před očima na stránkách knihy, již si sami zvolili. V takové třídě byste uslyšeli i špendlík spadnout. Celý příspěvek

Den plný informací

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe dnech 8. a 9. října se žáci 6. ročníku zúčastnili dvou exkurzí. Každá třída navštívila Městskou knihovnu ve Starém Městě a Památník Velké Moravy. V knihovně žáci získali řadu praktických informací o tom, jakou literaturu obsahuje knihovní fond, jak se mají orientovat ve fondu knihovny, jak pracovat s katalogem knih na počítači a v neposlední řadě, jak si počínat při vyhledávání různých informací ke splnění daného úkolu. Celý příspěvek

Náštěva páťáků

PáťáciV posledním červnovém týdnu tohoto školního roku navštívili naši školu žáci pátých tříd ze ZŠ Jalubí, Nedakonice a Staré Město, aby se s ní blíže seznámili, neboť již v září usednou do jejích lavic. Prohlídku si pro ně připravili žáci šestých ročníků. Provedli své mladší spolužáky po budově školy, ukázali jim odborné učebny, školní jídelnu, tělocvičnu a školní zahradu. Potom si pro své mladší spolužáky připravili zábavný hodinový program plný her a soutěží. Celý příspěvek

Seznamovací pobyty žáků 6. tříd

PobytVe třetím zářijovém týdnu uskutečnila škola dvoudenní seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním středisku Kopánky na kopci zvaném Mikulčin vrch.

Do krásného prostředí Bílých Karpat se jako první vydali ve dnech 17. a 18. září žáci tříd VI.A a VI.C v doprovodu třídních učitelek Mgr. Viery Valíčkové, Mgr. Lýdie Podhrázké a paní učitelky Mgr. Evy Koňaříkové. Po nich následoval ve dnech 19. a 20. září seznamovací pobyt tříd VI.B a VI.D pod vedením třídních učitelek Mgr. Veroniky Kašné, Mgr. Jitky Kardosové a paní učitelky Mgr. Petry Blažkové. Celý příspěvek