Archiv autora: Jaroslava Kučová

Autor: Jaroslava Kučová

zástupce ředitele pro II. stupeň

Zdravotníci zase soutěžili

Tentokrát ne cvičně, ale naostro na postupové okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků v Uherském Hradišti. Nejdříve byly naše vědomosti o lidském těle, poskytování první pomoci a historii Červeného kříže prověřeny testem. Dařilo se nám. Ztráta jednoho bodu kvůli mylně pochopené otázce nám tolik nevadila. Následovaly dva zásahy. V prvním případě se zřítilo při opravě domu lešení se třemi řemeslníky. Celý příspěvek

London and Brighton 2018

Očima Barbory Broklové:

Zatímco v pondělí 7. května 2018 žáci ZŠ Staré Město usedali se zvoněním do lavic, 43 zájemců o pětidenní zájezd do Anglie hledalo své místo v autobusu, kde jsme měli strávit následujících téměř 24 hodin.

Cesta byla dlouhá, vedla přes Německo, Belgii, Francii a Lamanšský průliv. Přes něj nás převezl trajekt, na jehož palubě jsme pozorovali brzký východ slunce. Okolo sedmé hodiny ranní jsme vyjížděli z lodi a rovnou jsme se řadili do levého jízdního pruhu. Projeli jsme anglickým venkovem, kde jsme se kochali rozsáhlými pastvinami a útulně vyhlížejícími domky. Celý příspěvek

Zdravotníci soutěžili

V pátek 11. května  se devět  zdravotníků vydalo vlakem na přípravnou soutěž do Kroměříže. Starší družstvo zdravotníků obsadilo 6. místo, mladším zdravotníkům se tolik nedařilo, a proto skončili na posledním místě. Na dopravním hřišti a v Květné zahradě nás čekalo 5 soutěžních a 4 nesoutěžní stanoviště. Nejprve jsme nastoupili na autonehodu, ve které jsme si vedli výborně. Poté jsme se přemístili na obvazovou techniku, kde jsme byli úspěšní. Na třetím stanovišti jsme měli za úkol uběhnout 200 metrů a poté provést resuscitaci. Následovalo čtvrté stanoviště, zde nás čekala otrava alkoholem a předávkování  léky. Na závěr jsme ošetřili masivní krvácení, kde nás štěstí opustilo. I přes skvělé výkony jsme se neumístili na postupujících příčkách a domů si odvezli  6. a  11. místo. Celý příspěvek

Workoutové hřiště

Ve čtvrtek 26. dubna proběhlo na naší škole slavnostní otevření workoutového hřiště, které se nachází v prostorách školního atria. Hřiště bylo vybudováno z finančních prostředků SRPŠ, grantového příspěvku Nadace Synot a příspěvku firmy Jakos Kabiny. Slavnostnímu otevření byli pozvaní profesionální cvičenci z Ostravy, Celý příspěvek

Trénink zdravotníků

Byla neděle ráno, doba, kdy většina z nás ještě spí. Jarní sluníčko už bylo docela vysoko na obloze a nechalo nás tušit, že tato neděle bude krásným dnem. Byť byla neděle, na svůj každoroční nácvik před sérií soutěží se do školy sjížděly naše zdravotnice. Čekalo nás perné dopoledne, kdy jsme si potřebovaly, oproštěny od všeho postranního hemžení a starostí běžného dne, projít vše, co jsme se naučily v rámci první pomoci. Celý příspěvek

Chcete pro Vaše dítě víc?

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2018/2019 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou ve středu 9. května 2018 v 8 hodin v budově II. stupně, Celý příspěvek