Archiv autora: Jaroslava Kučová

Autor: Jaroslava Kučová

zástupce ředitele pro II. stupeň

Ples rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy ve Starém Městě pořádá v pátek 26. ledna PLES RODIČŮ. Zahájení je v 19.30 hodin v sálech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. K tanci a poslechu hraje Staroměstská kapela, v malém sále bude diskotéka DJ Marek Toman. Ples bude zahájen polonézou žáků 9. tříd. Letos ji nacvičují tři skupiny pod vedením Mgr. Petry Magdálkové, Mgr. Renaty Mikulíkové a Mgr. Jana Zábranského. Tradičně bohatá tombola. Vstupné 100,- Kč + 20,- Kč místenka.

Bobřík informatiky už po desáté

V letošním roce se již po desáté naše škola zúčastnila jubilejního 10. ročníku národní soutěže Bobříka informatiky.
Pro narůstající zájem o tuto soutěž se kategorie Mini a Benjamin nehodnotily celostátně. V letošním roce to bylo již 74 518 soutěžících (vloni 72 197) z 656 škol.
V kategorii Mini soutěžilo na naší škole celkem 66 páťáků, úspěšných řešitelů, kteří získali více jak 120 bodů, bylo 27.
Nejlepší řešitelé v rámci školy:

Celý příspěvek