Archiv autora: Kateřina Tannerová

Tonda obal na prvním stupni

Ve čtvrtek 30. ledna se všechny ročníky prvního stupně postupně zúčastnily programu zaměřeného na recyklaci s názvem Tonda obal na cestách. Čtyři lektoři si s dětmi během jedné vyučovací hodiny zopakovali zásady správného třídění. Naše děti jsou ve škole zvyklé třídit odpad již dlouhou dobu, všechny třídy jsou vybaveny koši na plast, bio a papír. Pro některé to bylo opakování, mnozí byli naopak překvapeni, co všechno se z recyklátů dále vyrábí. Nicméně je důležité dětem především připomenout, že nejlepší řešení v současné konzumní společnosti je minimalizace odpadu vůbec.

MUSÍME SI POMÁHAT

Těsně před Vánocemi proběhl v tělocvičně 1. stupně Jarmark pátých tříd. Páťáci si během podzimního období vytvářeli a připravovali velké množství rozmanitých výrobků, které potom prodávali na jarmarku. Akce byla určena především dětem 1. stupně, ale malé obchodníky přišli podpořit také jejich rodiče a prarodiče.

Celý příspěvek

Dobrodružství na Punkvě

Ideální počasí provázelo výlet čtvrtých tříd do naší nejhezčí jeskynní oblasti – Moravského krasu.Po příjezdu jsme sjeli lanovkou do Pustého žlebu, abychom si prohlédli Punkevní jeskyni. V první části jsme procházeli podzemím, kde jsme obdivovali krásu krápníkové výzdoby, pouštěli uzdu své fantazie a představovali si za různými tvary stalaktitů a stalagmitů postavy a zvířata.

Celý příspěvek

Program pro páťáky

V pondělí se všichni páťáci vypravili na druhý stupeň, aby se důkladněji seznámili s novým školním prostředím, kam po prázdninách zamíří. Sešli se tam se svými budoucími spolužáky z Jalubí a okolních vesnic.

Čekala je prohlídka školy, podívali se do odborných učeben, tělocvičny, jídelny a dalších prostor rozlehlého druhého stupně. Přivítali je žáci šestých tříd, kteří si pro ně připravili zábavný program, hry a kvízy. Celý příspěvek

Ekohraní prvňáčků

Již třetí ročník jarního Ekohraní proběhl dnes dopoledne ve školní jídelně prvního stupně. Ekotým na něj tentokrát pozval prvňáčky. Na sedmi stanovištích si pro malé kamarády připravili členové Ekotýmu rozmanité naučně zábavné aktivity, které zaměřili na poznávání bylin, stromů a živočichů. Mimo jiné si děti vyzkoušely správně roztřídit odpadky a věnovaly se i recyklaci. Celý příspěvek

Týden plný ekohraní

Při příležitosti Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, na prvním stupni probíhá již od minulého týdne několik ekologicky zaměřených aktivit. Kromě očisty přírody a sběru odpadků se všechny ročníky věnují recyklaci, problematice třídění, ochraně životního prostředí. Pro druhý a třetí ročník připravila pěkný environmentální projekt paní asistentka Umlaufová. Celý příspěvek

Setkání páťáků

Čtvrteční dopoledne patřilo tradičnímu setkání pátých tříd na druhém stupni. Druhé pololetí sice teprve začalo, ale čas strašně letí a zanedlouho budou páťáci přecházet do šestých tříd.

Čeká je nová budova, noví učitelé a noví kamarádi.  Abychom jim tento přechod zpříjemnili a zjednodušili, je pro ně během roku připraveno několik akcí, kdy mají možnost poznat jak školu, tak své budoucí spolužáky. Celý příspěvek

Záchranáři u páťáků

Tento týden měli nejstarší žáci prvního stupně jedinečnou možnost seznámit se se základními postupy při poskytování první pomoci a vyzkoušet si je. Všechny tři páté třídy mohly postupně strávit více než hodinu se dvěma záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Navštívili nás MUDr. Dorián Pfeifer a vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Mgr. Dana Polášková, kteří si s dětmi povídali o lidském těle a jeho základních životních funkcích. Předvedli jim, jak fungují některé přístroje záchranářů, ukázali zásady první pomoci a všichni si potom jeden po druhém vyzkoušeli masáž srdce na figuríně. Pěkně v rytmu známé písně Rolničky, rolničky. Celý příspěvek