Archiv autora: Jitka Kardosová

Soutěž Finanční gramotnost se po dvou letech vrátila a my jsme byli opět úspěšní!

V tomto školním roce se uskutečnil již 9. ročník soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnilo 100 žáků ze 7. D, 8. A, B, C, D a 9. C. Na prvních třech místech se umístili: Petr Jarotek 7. D, Karel Hána 8. D a Ondřej Horehleď 8. D. Pro okresní kolo jsme utvořili tříčlenné družstvo z těchto žáků, ale z důvodu velké nemocnosti žáků zastoupil Petra Jarotka v okresním kole Matěj Straka ze 7. D.

Celý příspěvek

2. místo v krajském kole SUDOKU patří Standovi!

Po dvou letech jsme opět stáli na stupních vítězů, kdy nám 1. místo ve starší kategorii vybojovala Liduška Gieslová z IX. D. Nyní to sice nebylo 1. místo, ale druhé. O to se postaral Standa Foltýnek z IX. D, který se právě před těmito dvěma lety umístil v mladší kategorii na 3. místě. Celý příspěvek

Matematické soustředění 2019

Dne 24. dubna jsme v 8:00 hod. vyjeli do Nové Lhoty do Hotelu Háj v krásné přírodě Bílých Karpat. Cesta autobusem rychle uběhla a po 45 minutách jsme natěšeni vystupovali v krásném prostředí hotelu. Společně s námi jely paní učitelky: Slančíková, Valíčková, Kardosová a Mikulíková. Celý příspěvek

Ukliďme Česko!

V pátek dne 12. dubna 2019 se žáci sedmých tříd ZŠ Staré Město zapojili v rámci Dne Země do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Každá třída dostala přidělený úsek, na kterém posbírala odhozené odpadky. Ty hned při sběru třídila na plasty a směsný odpad do připravených barevně rozlišených pytlů. Bezpečnost žáků při manipulaci s nalezenými odpady byla zajištěna pevnými pracovními rukavicemi, které spolu s pytli na odpad a reflexními vestami zajistil Městský úřad Staré Město.

Celý příspěvek

Úspěšné řešitelky okresního kola Chemické olympiády 2018/2019

Víte, co je azan nebo oxid nejlehčího prvku? Tak na takové otázky a spoustu dalších museli znát odpověď řešitelé školního i okresního kola chemické olympiády.

Sedm odvážných deváťáků se bravurně popralo s teorií školního kola, praktickou částí i s testem školního kola. Mezi třemi nejlepšími se umístili Katka Spáčilová, Anička Rašticová a Patrik Dvořák, všichni z IX. D. Do okresního kola postoupila Katka a Anička, ale z důvodu nemoci nakonec 5.března 2019 odjely na okresní kolo do Šumic Katka Spáčilová a Dominika Vagundová. Obě dvě se po náročném tříhodinovém klání, které se skládalo z praktické a teoretické části, staly úspěšnými řešitelkami okresního kola. Celý příspěvek

Okresní kolo Matematické olympiády 2018/2019

Jako už tradičně se ty nejvychytralejší hlavy naší školy zúčastnily již 68. ročníku matematické olympiády. Soutěž započala školním kolem, což pro účastníky znamenalo vyřešit šest nelehkých matematických úloh.

Další kolo se obvykle koná na naší škole, avšak z důvodu rekonstrukce to bohužel letos nebylo možné, a tak se vše odehrávalo na půdě SŠPHZ v Uherském Hradišti. Reprezentovat nás tam v rámci okresního kola, které se konalo ve středu 30. ledna 2019, nakonec jelo šest žáků.

A nevedli si vůbec špatně. Čtyři z nich se dokonce umístili mezi dvanácti úspěšnými řešiteli a vzhledem k náročné konkurenci ve formě 37 žáků z nejrůznějších koutů celého okresu je to opravdu krásný výsledek. Celý příspěvek