Archiv autora: Jitka Kardosová

Matematické soustředění 2018

Ve středu 11. dubna po zvonění oznamujícím 1. vyučovací hodinu zely třídy 6. a 8. D prázdnotou. Jako už tradičně totiž tyto třídy vyrazily na matematické soustředění. 

Po necelé hodině cesty náš autobus zastavil před hotelem Háj v Nové Lhotě. Po rozřazení do pokojů a pauze na ubytování jsme se sešli, abychom oficiálně zahájili náš společný dvoudenní pobyt na posilování mozků. Celý příspěvek

Školní turnaj v SUDOKU

Každoročně v období před Vánocemi se na naší škole koná turnaj v SUDOKU. Nejdříve začátkem prosince proběhla třídní kola a ti nejúspěšnější řešitelé postoupili do školního kola. To se letos uskutečnilo ve středu 20. prosince ve školní jídelně v počtu 54 žáků z šestých až devátých ročníků. A tady jsou výsledky nejlepších tří žáků z každého ročníku: Celý příspěvek

Super výkon Mirka Běhávky z VIII. D

Ve středu 18. října se opět na  naší škole uskutečnil Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. V ní soutěží žáci osmých a devátých tříd a žáci osmiletých gymnázií. Tentokrát na škole zvítězil Mirek Běhávka z 8. D s 93 body. Jaké bylo však naše překvapení, když jsme zpracovali výsledky  celého okresu – Mirek je první. Nechal za sebou i žáky devátých tříd a z celkového počtu 1 311 žáků prostě zvítězil. Patří mu velká gratulace.  Celý příspěvek

Liduška je královnou SUDOKU!

Po skvělých výsledcích našeho bývalého žáka Standy Psotky, který nám několik let vyhrával okresní kolo v SUDOKU, je tady letos opět 1. místo ve starší kategorii. Postarala se o něj Ludmila Gieslová z 9. D. Nyní ale popořádku. V pondělí 15. května jsme se vypravili v počtu čtyř žáků na okresní kolo v SUDOKU, pořádané Základní školou UNESCO v Uherském Hradišti. Sešlo se zde množství žáků, ale my jsme se mezi nimi neztratili. Kromě prvního místa ve starší kategorii jsme také obsadili pěkné 4. místo, na kterém se umístila Alžběta Běhávková z 9. D. Také v mladší kategorii jsme slavili úspěchy – na 3. místě se umístil Stanislav Foltýnek ze 7. D a na 6. místě Romana Běhávková ze 6. C.

Všem řešitelům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Celý příspěvek

Obhájili jsme titul Mistři republiky ve finanční gramotnosti!

Chtělo by se Vám vstávat ve 3:30? Nám se nechtělo, ale při cestě za vítězstvím jsme tuto oběť museli podstoupit. Vyjížděli jsme ve 4:28 z vlakového nádraží ve Starém Městě. V Praze nás čekal klášter Emauzy, cílové místo naší soutěže.

Během semifinále ostatních kategorií jsme si opakovali poslední drobnosti, udělali hodně fotek, protože vždycky se někdo tvářil divně nebo měl plnou pusu bonbonů, a hlavně jsme se psychicky připravili. Poté už začala naše kategorie. Z každého kraje byla vybrána nejlepší škola, která zvítězila jak v okresním, tak i v krajském kole. Rozdělili nás do dvou skupin po sedmi a z každého semifinále postoupily dvě nejlepší školy. Celý příspěvek

Opět nás čeká Praha!

Také letos jsme se zúčastnili již 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Ze 120 žáků, kteří se zúčastnili školního kola, jsme vytvořili tříčlenné družstvo ve složení: Alžběta Pleváková 9. D, Martin Králík 8. C a Barbora Šoustková 9. D. Družstvo se umístilo na 1. místě v okresním kole a postoupilo do kola krajského. Tento týden jsme netrpělivě očekávali výsledky a opět jsme se umístili na 1. místě. Postupujeme do celostátního kola v Praze, které se uskuteční 25. dubna v areálu kláštera Emauzy. Držte nám všichni pěsti!

Úspěšný Matematický klokan 2017

Dvě děvčata z 9. D se umístila mezi deseti nejlepšími řešiteli okresního kola Matematického klokana. Protože to bylo mezi samými „gympláky“ z Uherského Hradiště nebo Uherského Brodu, tak je naše radost ještě větší. Z 1 213 řešitelů kategorie Kadet se na 3. místě umístila Bětka Pleváková. Super výkon, Bětuško! Na 8. místě skončila Veronika Krajanová.

Také v mladší kategorii Benjamín jsme měli mezi prvními deseti řešiteli zástupce. Celý příspěvek

Chemická olympiáda 2016/2017

Také v letošním školním roce se účastníme chemické olympiády. Školní kolo se skládá ze tří částí: studijní, praktické a kontrolního testu.  Ve studijní části se žáci seznámili se šesti tématy – papír, jeho třídění a recyklace, sacharidy, peroxid vodíku, plnidla a pigmenty, kyseliny a zásady. V kontrolním testu využívali znalostí ze studijní části. Praktická část proběhla 18. ledna ve škole po vyučování a kontrolní test se uskutečnil 6. února. Tak jako každoročně i letos o výsledcích rozhodl závěrečný kontrolní test. Celý příspěvek