Archiv autora: Jitka Kardosová

Matematické soustředění 2020

Ve dnech 23.- 24. září 2020 se třídy VII. D a IX. D vypravily na matematické soustředění do Nové Lhoty. Po příjezdu jsme se ubytovali a ihned vyrazili na 1. aktivitu, kde jsme se rozdělili do dvojic tak, že každý deváťák měl svého sedmáka. Dostali jsme zadání v podobě čtyř pracovních listů a počítali jsme. Po aktivitě nás čekal oběd a poté kvůli hezkému počasí pouze půlhodinový odpolední klid. Celý příspěvek

Soutěž Finanční gramotnost se po dvou letech vrátila a my jsme byli opět úspěšní!

V tomto školním roce se uskutečnil již 9. ročník soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnilo 100 žáků ze 7. D, 8. A, B, C, D a 9. C. Na prvních třech místech se umístili: Petr Jarotek 7. D, Karel Hána 8. D a Ondřej Horehleď 8. D. Pro okresní kolo jsme utvořili tříčlenné družstvo z těchto žáků, ale z důvodu velké nemocnosti žáků zastoupil Petra Jarotka v okresním kole Matěj Straka ze 7. D.

Celý příspěvek

2. místo v krajském kole SUDOKU patří Standovi!

Po dvou letech jsme opět stáli na stupních vítězů, kdy nám 1. místo ve starší kategorii vybojovala Liduška Gieslová z IX. D. Nyní to sice nebylo 1. místo, ale druhé. O to se postaral Standa Foltýnek z IX. D, který se právě před těmito dvěma lety umístil v mladší kategorii na 3. místě. Celý příspěvek

Matematické soustředění 2019

Dne 24. dubna jsme v 8:00 hod. vyjeli do Nové Lhoty do Hotelu Háj v krásné přírodě Bílých Karpat. Cesta autobusem rychle uběhla a po 45 minutách jsme natěšeni vystupovali v krásném prostředí hotelu. Společně s námi jely paní učitelky: Slančíková, Valíčková, Kardosová a Mikulíková. Celý příspěvek

Ukliďme Česko!

V pátek dne 12. dubna 2019 se žáci sedmých tříd ZŠ Staré Město zapojili v rámci Dne Země do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Každá třída dostala přidělený úsek, na kterém posbírala odhozené odpadky. Ty hned při sběru třídila na plasty a směsný odpad do připravených barevně rozlišených pytlů. Bezpečnost žáků při manipulaci s nalezenými odpady byla zajištěna pevnými pracovními rukavicemi, které spolu s pytli na odpad a reflexními vestami zajistil Městský úřad Staré Město.

Celý příspěvek

Úspěšné řešitelky okresního kola Chemické olympiády 2018/2019

Víte, co je azan nebo oxid nejlehčího prvku? Tak na takové otázky a spoustu dalších museli znát odpověď řešitelé školního i okresního kola chemické olympiády.

Sedm odvážných deváťáků se bravurně popralo s teorií školního kola, praktickou částí i s testem školního kola. Mezi třemi nejlepšími se umístili Katka Spáčilová, Anička Rašticová a Patrik Dvořák, všichni z IX. D. Do okresního kola postoupila Katka a Anička, ale z důvodu nemoci nakonec 5.března 2019 odjely na okresní kolo do Šumic Katka Spáčilová a Dominika Vagundová. Obě dvě se po náročném tříhodinovém klání, které se skládalo z praktické a teoretické části, staly úspěšnými řešitelkami okresního kola. Celý příspěvek