Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

Možnost doplnit školní skupiny pro žáky I. stupně od 1.6.2020

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT o aktualizaci hygienických opatření lze od 1.6.2020 doplňovat stávající školní skupiny žáky I. stupně. Pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní skupiny, zašlete mail paní zástupkyni Hatlákové (hatlakova@zsstmesto.cz). Ve zprávě napište jméno dítěte, třídu a zdali bude odebírat obědy a navštěvovat odpolední školní družinu (družina je pouze pro žáky 1.-3. třídy s výjimkou třídy 3.D). O přijetí do školní skupiny rozhoduje rychlost přihlášení. Nové školní skupiny se nebudou otevírat. Posíláme přehled volných míst ve školních skupinách k datu 29.5.2020.

Celý příspěvek

Provoz školních skupin od 25.5.2020 – už je to tady

Vážení rodiče,

do školních skupin se přihlásilo 260 žáků prvního stupně. Sraz přihlášených žáků 1. stupně bude v pondělí 25.5.2020 od 7:30 – 7:45 hod. před školní budovou Komenského 1720  II. stupně ZŠ Staré Město. Zde bude taktéž  probíhat dopolední výuka a odpolední školní družina až do 30.6.2020. První den vyzvedávají žáky před školou třídní učitelé, další dny žáci po vstupní desinfekci procházejí do své třídy, kde je čekají třídní učitelé. Děti se přezouvají  a převlékají ve třídě (přezouvat se nemusí).

Celý příspěvek

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky v ZŠ Staré Město

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2020/2021 pro žáky       6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou v pondělí 15. června 2020 v 8 hodin v budově II. stupně, Komenského 1720. Přihlášku, která je k dispozici ke stažení na webu školy, lze doručit do čtvrtka 11. června 2020.

Celý příspěvek

Školní skupiny pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,

dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 25. 5. 2020 mohou do škol docházet  žáci       1. stupně ve formě školních skupin. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám  nejpozději do 18. 5. 2020 do 12:00 hod. podali informaci o tom, zda souhlasíte s docházkou svého dítěte do školních skupin. Učiníte tak prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu na adresu třídního učitele – odpovězte na tuto zprávu ve formě: Souhlasím s docházkou mého syna/dcery do školní skupiny, dítě se bude/nebude stravovat ve školní jídelně a bude/nebude využívat odpolední školní družinu.

Celý příspěvek

Konzultace pro žáky 9. ročníku k Jednotné přijímací zkoušce 2020

Vážení rodiče,

dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 11. 5. 2020 mohou do škol docházet i žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušku na SŠ. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám obratem, nejpozději do 7. 5. 2020 do 12:00 hod., podali informaci o tom, zda souhlasíte s docházkou svého dítěte na konzultace z jazyka českého a matematiky. Učiníte tak prostřednictvím elektronické žákovské knížky na adresu ředitelsví školy – odpovězte na tuto zprávu ve formě: Souhlasím s docházkou mého syna/dcery ke konzultacím.

Celý příspěvek

Výsledky zápisu do 1. tříd

V úterý, středu a čtvrtek 21. až 23. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Proběhla pouze formální část zápisu, které  se zúčastnili rodiče 86 dětí.  Již nyní víme, že v příštím školním roce přivítáme v prvních třídách 66 nových prvňáčků.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020-21

Celý příspěvek

Zápis do prvních tříd proběhne na žluté školní budově

Z důvodu rekonstrukce školní budovy č. 1000 (červená) bude zápis do prvních tříd probíhat vedle na školní budově č. 715 (žlutá) – hlavní vchod. Doba zápisu: úterý 21.4.2020, středa 22.4.2020 do 8:00 – 12:00 hod. a čtvrtek 23.4.2020 12:00 -15:00 hod. Zákonný zástupce přinese s sebou: vyplněnou žádost, občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče. Proběhne pouze formální část zápisu  bez přítomnosti dětí. Předpokládáme, že doba zápisu bude u jednoho dítěte trvat max. 3 minuty. Dodržujte prosím při čekání rozestupy a noste roušky. Z důvodu odpojení telefonní linky na budově č. 1000 používejte prosím ke komunikaci s paní zástupkyní Hatlákovou  tel. číslo: 775 194 970

 

Rekonstrukce školní budovy I. stupně v plném proudu

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci školní budovy č. 1000 I. stupně ZŠ Staré Město. V rámci projektu IROP Energetické úspory bude  školní budova zateplena ze dvora, opravena fasáda z hlavní ulice, vyměněna okna, nainstalována vzduchotechnika a vyměněna elektroinstalace. Práce by měly být hotovy do konce letních prázdnin a v září nastoupíme do zrekonstruované budovy. Děkuji paním učitelkám, asistentkám, vychovatelkám  a provozním zaměstnancům za vyklízení jednotlivých pater školy v závislosti na aktuální potřebě stavby.

 

 

Celý příspěvek