Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

V pátek 25.9.2020 jdeme všichni do školy

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace na naší škole není kritická (nemáme žádnou třídu v karanténě, pedagogický sbor je v plném stavu a nemocnost ve třídách se pohybuje okolo 10 procent), se na pátek 25.9.2020 doporučované ředitelské volno udělovat nebude. V případě změny situace, popřípadě nařízení krizového štábu Vás budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Přeji nám všem pevné zdraví                 Mgr. Jan Zábranský

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021

V úterý 1. září proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2020-2021. Vzhledem k nepříznivému počasí se zahájení uskutečnilo ve třídách, kde k dětem přes školní rozhlas promluvil pan ředitel Jan Zábranský společně s panem starostou Josefem Bazalou a otcem Miroslavem Suchomelem. Slavnostního zahájení byli přítomni i oba místostarostové Martin Zábranský spolu s Kamilem Psotkou, starosta obce Kostelany nad Moravou Pavel Duda a předseda SRPŠ Roman Janík. Přejeme všem žákům, učitelům i provozním zaměstnancům pevné zdraví a úspěšný nový školní rok 2020-2021.

Celý příspěvek

Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1.9.2020. Vzhledem k protiepidemiologickým doporučením pro školy proběhne zahájení na druhém stupni  v 8:00 hod. v kmenových třídách. Vyučování bude v úterý probíhat od 8:00 – 9:35 hod. S sebou přezůvky, potřeby na psaní, složku na omluvný list a školní brožuru a roušku (pro případ zjištění příznaků respiračního onemocnění a nutnosti izolace dítěte) – povinnost nosit do školy a mít při sobě. 

Na prvním stupni proběhne zahájení v 9:00 hod. taktéž v kmenových třídách. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je školní dvůr uzavřen a vstup do školy je z ulice mezi školami. Pro rodiče a žáky prvního ročníku bude slavnostní zahájení na hřišti za školní budovou č. 715 (žlutá). Vyučování bude v úterý probíhat od 9:00 – 10:30 hod. Rodiče prvňáčků mohou první den doprovodit své děti do třídy. Prosíme Vás vzhledem k doporučení MŠMT o nasazení roušky ve vnitřním prostoru školní budovy. S sebou přezůvky, potřeby na psaní, složku na omluvný list, žákovskou knížku, školní brožuru, roušku (pro případ zjištění příznaků respiračního onemocnění a nutnosti izolace dítěte) – povinnost nosit do školy a mít při sobě, žáci prvního ročníku aktovku.

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý  1. září 2020.

Slavnostní zahájení proběhne pro II. stupeň v 8:00 hod. v atriu školní budovy č. 1720 a pro I. stupeň v 9:00 hod. na nádvoří školní budovy č. 1000.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Celý příspěvek