Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

Zápis do 1. tříd

Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.

Celý příspěvek

Přijímací zkoušky do třídy z rozšířenou výukou matematiky a informatiky ve školním roce 2020/21

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2021/2022 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu, proběhnou ve čtvrtek 13. května 2021 v 8 hodin v budově II. stupně (Komenského 1720), přihlášku lze doručit do pátku 7. května 2021.

Celý příspěvek

Výukový kamion na školním dvoře

V týdnu od 15. – 26.2. 2021 bude přistaven na školním dvoře výukový kamion s ukázkami hydrauliky, robotiky, 3D tisku. V dopoledních hodinách se výukových programů zúčastní žáci prvního a druhého ročníku.

Odpolední program pro veřejnost:  Budou to vždy 2 bloky:

  1. blok: 13.45 – 15.15 – individuální konzultace pro jednotlivce
  2. blok: 15.30 – 17.00 – individuální konzultace pro jednotlivce

Děcka (jejich rodiče) se mohou hlásit mailem nepřetržitě paní Mgr. Lucii Sekaninové, telefonicky do 17.00. Vždy přihlášení potvrdíme. VISC, s.r.o., Mgr. Lucie Sekaninová, 775618422

Celý příspěvek

Provoz školy od 1.2. -14.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
– vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Děkujeme za pochopení Mgr. Jan Zábranský

Distanční výuka pokračuje i v týdnu od 25. – 29.1.2021

V týdnu od 25. – 29.1.2021 pokračuje distanční výuka pro žáky 3. – 9. ročníku. Žáci 1. a 2. ročníku mají prezenční výuku. Pololetní vysvědčení u distančně vzdělávaných žáků bude zpřístupněno na bakalářích ve čtvrtek 28.1.2021 od 12:00 hod. Výpis z vysvědčení bude předán až po příchodu do školy. V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny a distanční výuka v tento den neprobíhá.

Mgr. Jan Zábranský 

 

Organizace provozu školy od 11. – 22.1.2021

Vážení rodiče, 

provoz školy pokračuje ve stejném režimu (1. a 2. ročník prezenční výuka ve škole, 3. – 9. ročník distanční výuka doma) zatím do 22.1.2021. O případném opětovném prodloužení či změnách Vás budeme informovat na webových stránkách školy a přes elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.         Jan Zábranský

Organizace provozu školy od 4. – 8.1.2021

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. ročníku ve škole od 4. – 8.1.2021. Žáci těchto ročníků se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně dle předepsaného a zavedeného rozvrhu online hodin. Žáci prvního a druhého ročníku se vzdělávají prezenčně ve škole dle pokračujících hygienických opatření (roušky, větrání, rozestupy, desinfekce, homogenita skupiny).

Celý příspěvek

Vánoční prázdniny 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 21. a 22. prosince se na základě opatření Vlády ČR (usnesení č. 1335 o přijetí krizového opatření ze dne 14. 12. 2020) zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Zároveň MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. To znamená, že v tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení paragrafu 184a školského zákona.

Dále upozorňujeme na to, že žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje (usnesení Vlády ČR č. 1290 ve znění pozdějších usnesení).

Celý příspěvek