Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

Přijímací zkoušky do matematické třídy

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2020/2021 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.  Co se žáci budou v hodinách informatiky učit? Čeká je vytváření animací různých dějů,  pexes, křížovek, kalendářů. Připraví si vizitky, obaly na CD (využijí programy s vektorovou a bitmapovou grafikou), vlastní prezentace, www stránky.

Celý příspěvek

Ukončení školní soutěže sběru papíru

Vzhledem k nízkým nebo nulovým výkupním cenám papíru (časopisy, tiskoviny) a kartonů (musíte ještě zaplatit likvidační poplatek) je pro tento školní rok ukončena soutěž sběru papíru. Do soutěže se započítá první pololetí. Jestli má někdo doma nashromážděno větší množství papíru, může za daných podmínek papír odvést do konce února do Sběrných surovin UH nebo Kovosteelu a potvrzení donést do školy. Děkujeme za pochopení a budeme doufat v obrat vzniklé situace, aby naše děti byly opět motivované k ekologickému chování.

Školní kolo Zazpívej, slavíčku

V pondělí 13.1.2020 proběhla na naší škole soutěž Zazpívej, slavíčka. Nejlepší zpěváci vybraní z třídních kol se utkali o postup do okresního kola. Soutěže se zúčastnilo 20 zpěváků a všichni podali skvělé výkony. Do okresního kola postupují: Marek Feldvabel, Tomáš Stuchlík, Eva Bodnar, Eva Rašticová, Adam Přikryl. Všem děkujeme za předvedené výkony a postupujícím držíme palce v okresním kole, které se bude konat 18.2.2020 v Uherském Hradišti.

Celý příspěvek

Ples rodičů ZŠ Staré Město se opravdu povedl

V pátek 17.1.2020 proběhl v prostorech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě tradiční Ples rodičů. Na úvod jsme se rozloučili s dlouholetým předsedou SRPŠ Josefem Maňákem a popřáli nově zvolenému předsedovi SRPŠ panu Romanu Janíkovi a jeho realizačnímu týmu rodičů hodně zdaru v nové funkci a práci pro děti a školu. 

Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd

Dne 3. 4. 2020 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky.

Celý příspěvek

Ples rodičů a přátel školy ve Starém Městě

Sdružení rodičů a přátel školy ve Starém Městě pořádá Ples rodičů v pátek 17. ledna 2020 v sálech Společensko – kulturního centra (Sokolovna) ve Starém Městě. Zahájení v 19:30 hod. K tanci a poslechu hraje kapela Hallo Band a diskotéka DJ Marek Toman. V programu vystoupí 3 skupiny polonéz žáků 9. a 8. ročníku. Pro účastníky bude připravena tombola. Vstupné 100,- Kč (+ 20,- Kč místenka). Prodej místenek od 6.1.2020 od 13:00 hod. Příspěvky do tomboly se shromažďují u paní hospodářky Jany Trubačíkové. 

Vánoční vystoupení školní cimbálovky v DD Buchlovice a DPZ Staré Město

Ve středu 18.12.2019 vystoupila naše školní cimbálovka s pěveckým sborem v Domově důchodců v Buchlovicích a v Domě s pečovatelskou službou ve Starém Městě. S pásmem lidových písniček a vánočních koled zpříjemnili  žáci předvánoční náladu našim seniorům a spoluobčanům. Děkujeme pracovníkům  za připravené pohoštění po vystoupení a všem žákům za folklorní reprezentaci školy. 

Celý příspěvek

Turnaj v barevném minivolejbalu ve Starém Městě

V neděli 8. 12. 2019 se na domácí půdě ve staroměstské sportovní hale Širůch odehrál turnaj v barevném minivolejbalu. Celkem se ho zúčastnilo 82 družstev: 28 družstev ve žlutém volejbalu, 29 v oranžovém a 25 družstev v červeném volejbalu. VSK Staré Město opět patřilo díky své bohaté hráčské základně k nejpočetněji zastoupeným klubům. Na tomto turnaji nastoupila všechna družstva v nových dresech.

Celý příspěvek