Archiv autora: Hana Havlišová

Učíme se umět si poradit

IMG_5875Během života se každý z nás dostává do nejrůznějších situací. Abychom si s nimi dokázali poradit,případně jim předcházet, proto ve dnech 23.- 25.června probíhaly na naší škole dny prevence a ochrany člověka za mimořádných situací. Můžeme se dostat do situace, kdy bude naši pomoc a péči potřebovat někdo jiný, někdo z rodiny, kamarád nebo úplně cizí člověk. Můžeme to být právě my, na kom bude záviset jeho život. Důležité je nezpanikařit a umět si poradit. Celý příspěvek

Úspěchy našich žáků v literární a výtvarné soutěži

IMG_6231Před ukončením školního roku proběhlo dne 16.června v kině Hvězda v Uherském Hradišti slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Píšu povídky, píšu básně……Výsledky soutěžního klání vyhlásilo Hradišťské sluníčko. Součástí slavnostního programu byl křest knihy Bedřicha Beneše Buchlovana Na holém kopci s ilustracemi Kamily Bručkové. Byly vyhlášeny i výsledky výtvarné soutěže Ex-Libris 2015. Program byl ukončen animovaným filmem Píseň moře. Celý příspěvek

Lidská práva

IMG_0170Dne 20. 4. 2015 na naši školu zavítala naše bývalá žákyně Petra Ali Doláková. Pracuje na Ministersvu zahraničních věcí ČR a zabývá se především právy dětí a žen na světě. Na tomto problému pracovala i v Barmě a KLDR. Žáci se nejprve seznámili s historickým průběhem vzniku lidských práv a s jejich zakotvením do zákonů Ústavy ČR a s tím, jak je možno se domoci svého práva. Povídala o právu na rodinu, vzdělání a o své práci v OSN. Celý příspěvek

Umění učit se

IMG_5640V tomto týdnu se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili přednášky lektorky KPPP  Mgr. Ireny Grodové z Kroměříže. V úvodu žákům vysvětlila systém vzdělávání v naší republice. V další části přednášky se seznámili s typy učení a všemi faktory prostředí, ve kterém se učíme. Jako je např. klid, soustředění, plánování, organizace práce a jiné. Celý příspěvek

Rozloučení s deváťáky

rozloučeníDne 26. června se v Sokolovně ve Starém Městě konalo slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků naší školy. Se svou 9. A třídou se loučil třídní učitel Mgr. Alan Navrátil, s 9. B třídou Mgr. Petra Blažková, se třídou 9. C Mgr. Martin Motyčka a třídou 9. D Mgr. Jarmila Králová. Sešli se zde rodiče žáků, rodinní příslušníci, zástupci obce, vedení školy a učitelé. Celý příspěvek

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyDne 27. června proběhlo v Sokolovně ve Starém Městě slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Třídní učitelky zastupující Mgr. Hana Rudinská, Mgr. Hana Pelková, Mgr. Eva Koňaříková a Mgr. Jitka Kardosová se loučily se svými třídami. Starostové, rodiče, rodinní příslušníci nejdříve zhlédli prezentace jednotlivých tříd, kdy žáci fotografiemi zavzpomínali na uplynulá léta strávená ve škole. Poté vyučující představily jednotlivé žáky, kteří obdrželi pamětní listy. Celý příspěvek

Facebook aneb Co vám ve škole neřekli

IMG_5171Dne 17.června proběhla na naší škole zajímavá beseda s pracovníky Univerzity Palackého. Žáci 7. ročníku byli upozorněni na to, že Facebook je nutno vnímat jako nástroj, který lze využít pozitivně, ale i negativně. Zajímavou formou byli upozorněni na rizika sociální sítě, zejména na kyberšikanu, sexting a na problematiku sexuálních útočníků. Všichni již také vědí, kde v případě problémů hledat pomoc. Celý příspěvek