Archiv autora: Denisa Kovářová

Den prevence

IMG_1499Jako každoročně na naší škole proběhl Den prevence pro žáky 7. ročníku. V tomto školním roce konkrétně ve čtvrtek 23. června. Jedná se o akci, která se uskutečnila v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT. Celá akce se týkala problematiky prevence rizikového chování a byla rovněž orientována na chování v krizových či jinak vypjatých situacích. Na žáky čekalo celkem 9 stanovišť, na nichž si mohli zkusit zásady první pomoci, dozvědět se něco nového o poruchách příjmu potravy či nemocech s nimi souvisejících. Další stanoviště se věnovala například alkoholismu, kouření či internetu. Na každém stanovišti měli žáci možnost se něco nového dovědět a tím si rozšířit své obzory. Celý příspěvek

Ochrana člověka za mimořádných situací

IMG_1606Dne 27. června se na naší škole konala akce pro žáky 8. ročníku s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Akce probíhala po celý den a pro žáky byla připravena celkem čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci dověděli něco o obecných zásadách při poskytování první pomoci. Teď už vědí, jak se zachovat  v případě, že v jejich okolí dojde k poranění či zhoršení zdravotního stavu nějaké osoby, jak správně vyhodnotit stav zraněné osoby a na jakou linku se obrátit. Celý příspěvek

Nenech se zlákat

IMG_2516Dne 22. června na naší škole proběhla akce s názvem „Nenech se zlákat“. Jedná se o akci, která je součástí projektu s názvem „Jsme na palubě… Naloďte se“  zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, který podpořil Zlínský kraj. Celá tato akce slouží jako výstraha, na co by si žáci měli dávat pozor a také jako nápověda, jak se lépe orientovat v krizových situacích. „Nenech se zlákat!“ Přesně v takovém duchu se na škole šířila atmosféra celou středu 22. června. Na naši školu zavítali žáci 5. ročníku z okolních škol, aby si nejen prohlédli školní prostředí, ale také se něco dozvěděli. Program byl jasný –  měli obejít všech 9 stanovišť, která pro ně připravil žákovský parlament i zdravotníci. Celý příspěvek

Nocování ve škole

IMG_1393V pátek 17. června od 17 hodin se začaly před školu scházet skupinky žáků 6. ročníku. Všichni byli vybaveni spacáky, karimatkami a samozřejmě také knihami. Ve škole se totiž konalo Nocování s literaturou. Program pro nocležníky, abychom byli však přesní – nocležnice, byl nabitý nejrůznějšími aktivitami, hrami a soutěžemi týkající se literatury. Nejdříve byly dívky seznámeny s programem akce, Celý příspěvek

Literární a výtvarná soutěž Knihovny BBB

IMG_20160616_094045Dne 13. června se v uherskohradišťském kině Hvězda konalo vyhlášení literárních a výtvarných soutěží, jež pořádala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Za naši školu se soutěže zúčastnilo celkem 20 žáků, stupně vítězů obsadily dvě žákyně. Katka Spáčilová z 6. D se díky svému výtvarnému nadání umístila na druhém místě a Barča Rokytová z 8. B obsadila druhé místo, tentokrát však za literaturu. Za skvělé výkony čekala na dívky i zasloužená odměna. Oběma moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich tvůrčí práci. Celý příspěvek

Osvětim – svědomí lidstva

IMG_7061Dne 16. května se žáci devátého a osmého ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi.  Jelikož byl o poznávací zájezd skutečně zájem, nakonec vyjely od školy přesně v 5: 15 dva plné autobusy. Na místo jsme přijeli kolem deváté hodiny. Tam byli žáci rozděleni do tří skupin.  Každou skupinku vedl zkušený průvodce, který se nám po celou dobu prohlídky věnoval a odpovídal na nejrůznější dotazy. Celý příspěvek

Hasík v šestých třídách

IMG_6761Dne 9. února se všichni žáci šestých ročníků zúčastnili vzdělávacího programu v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. Celou přednášku vedli zástupci HZS, kteří děti seznámili s různými krizovými situacemi, do nichž by se i ony někdy mohly dostat. Byly informovány o tom, jak se v dané situaci zachovat, nebo co naopak v žádném případě ani nezkoušet. Žáci se naučili, jak správně ohlašovat požár, jak se zachovat, Celý příspěvek