Archiv autora: Blanka Lašáková

Autor: Blanka Lašáková

vedoucí školní družiny

Návštěva u Hasičského záchranného sboru ve Zlíně

V úterý 10.12. se přihlášené děti z naší školy měly možnost podívat do hasičské stanice HZS Zlín.

Celou akci zaštiťovala vedoucí paní vychovatelka Blanka Lašáková, které byly k ruce paní vychovatelka Dana Fialová a paní učitelka Veronika Dohnalová. Hned po obědě se všichni přihlášení nachystali a po 12. hodině jsme už nasedali do autobusu, který nás bezpečně dovezl na místo akce.

Celý příspěvek

Projektový den ve školní družině

Ve středu 16.10. proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na zdravou výživu s názvem ,,Jídlo – všední součást dne“. Paní vychovatelka Lašáková s odbornicí na zdravou výživu paní Otradovcovou připravily dětem pestrý program, ve kterém si hravou formou připomněly, jak je pro nás zdravá strava důležitá.

 

Celý příspěvek

Projektový den ve školní družině

V pátek 3. 5. proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na ekologii s názvem ,,Od stromu k sešitu,,. Paní vychovatelka Martina Všetulová s manželem a dcerou Kájou dětem připravili program, ve kterém je seznámili, jak jsou pro nás stromy a lesy životně nezbytné a čím vším jsou nám stromy prospěšné. Jsou pro nás důležité z hlediska ekologického a užitkového.

Celý příspěvek

O nejdůmyslnější labyrint

IMG_2499Žáci, kteří navštěvují kroužek Koumák vedený školní psycholožkou paní Kroutilíkovou,vytvořili labyrinty. Děti ze školní družiny měly možnost si je všechny vyzkoušet a následně bodově vyhodnotit nejzdařilejší z nich. Vyhrál labyrint, který vytvořili Tomáš Říha, Michal Dostalík, Jakub Škrabal a Eliška Doležalová. Nyní slouží labyrinty dětem ve školní družině na hraní. Celý příspěvek