Archiv autora: Alena Dorazilová

Seznamovací pobyt

Na přelomu září a začátkem října byly všechny 6. třídy na dvoudenním seznamovacím pobytu na Smraďavce. Jelikož do šestého ročníku nastoupili žáci z různých tříd a různých škol, všichni se na seznamovací pobyt těšili, aby se více navzájem poznali. Akce se zúčastnili všichni žáci třídy, třídní učitel, asistent pedagoga a školní psycholožka.
Jednotlivé třídy vyrazily 1. den v 8.00 hodin autobusem od školy. Po příchodu na penzion se všichni nejprve ubytovali, pokochali se krásným pohledem na přehradu a poté již měli možnost navzájem se začít sbližovat. Celý příspěvek

Poznávání Starého Města

Ve středu 6. září se všichni šesťáci zúčastnili poznávací akce s názvem „Hledání pokladu“. Třídy byly rozděleny na barevné týmy (bílý, modrý, červený a žlutý). Ráno každý tým obdržel obálku, ve které byla zašifrovaná zpráva a kódovací tabulka. Vyluštěná šifra žákům napověděla, na které stanoviště se mají vypravit. Naše třída tvořila modrý tým a nejprve jsme se vydali k Památníku Velké Moravy. Tam nás očekávala paní psycholožka Burešová. Děti u památníku soutěžily ve znalostech o Starém Městě, okolí a škole. Všichni jsme si při tom užili spoustu legrace. Po vyluštění další šifry jsme se přesunuli na druhé stanoviště, což bylo dětské hřiště na sídlišti Kopánky. Na tomto stanovišti jsme se nejprve vydatně posilnili řádnou svačinou. Celý příspěvek