Archiv autora: Adéla Chromá

Muzikoterapie třetích ročníků

Ve čtvrtek  30. května se žáci třetích ročníků zúčastnili muzikoterapie pod názvem Na vlně zvuku. Úvodem se  seznámili s tím, co to vlastně muzikoterapie je a s jednotlivými etnickými hudebními nástroji, které s sebou paní lektorka přivezla.  Velkou část těchto nástrojů žáci viděli a slyšeli poprvé

Celý příspěvek

Výukový program Z farmy na náš stůl tříd 3.A a 3.B

Dne 20. a 21. března se třídy 3.A a 3.B zúčastnily výukového programu s názvem Z farmy na náš stůl, aneb zdravě-hravě o původu a zpracování potravin. Tento projekt je financován Ministerstvem zemědělství a pořádá ho Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město. Program byl rozdělen na dvě vyučovací hodiny.

Celý příspěvek

Třída 3.A a 3.B na Selském dvorku v Kněždubu

Dne 14.12. se naše třídy zúčastnily v rámci pokračování projektu s tématem „Jak se žilo dříve“ akce na Selském dvorku v Kněždubu. V 7 hodin jsme odjížděli autobusem od školy. Cesta do Kněždubu nám rychle utekla. Na místě nás do autobusu přišla přivítat paní převlečená do kostýmu Lucky a všechny nás pomoučila na tvář.

Celý příspěvek

Výroba přání třídy 3.B pro projekt Ježíškova vnoučata

Naše třída 3.B se rozhodla, že se zúčastní a podpoří projekt s názvem Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu, který vznikl v roce 2016 na podporu opuštěných osob v domovech pro seniory. Jedna z žádostí projektu směrem k veřejnosti byla vyrobit přání od dětí, nejlépe vlastnoručně namalovaná.

Celý příspěvek

Buďme kamarádi

Dne 11. června se třídy 2. A a 3. C zúčastnily vzdělávacího programu vedeného speciální pedagožkou Mgr. Alenou Svobodovou. Cílem programu bylo přiblížit žákům svět lidí s postižením. Úvodem programu paní Svobodová žáky seznámila s jednotlivými druhy postižení. Po teoretické části přišla řada na praktickou část, v níž si žáci měli možnost vyzkoušet například manipulaci s invalidním vozíčkem, kresbu a skládání kostek nohou, psaní na Pichtově stroji, hru s hmatovým pexesem, psaní Braillovým písmem. Ve dvojicích si zkusili, jaké to je nevidět a spoléhat se na druhého v překonávání nástrah a překážek. V závěru zážitkového programu se žáci naučili několik slov ve znakové řeči. Celý příspěvek

Návštěva druhých tříd u složek IZS Zlínského kraje

V rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva navštívili naši druháci Hasičský záchranný sbor a Záchrannou službu v Uherském Hradišti. Od školy vyšly všechny třídy druhého ročníku v 8 hodin a krásnou procházkou přes železniční most přišly až k záchranné službě.
Po krátké přestávce na občerstvení se třídy rozdělily na dvě skupinky. Jedna zůstala na záchranné službě a druhá šla k hasičské zbrojnici.
Hasiči žákům předvedli, jak to vypadá, když mají požární poplach a pouhé 2 minuty na to, aby se oblékli a připravili na výjezd, ukázali jim šatny, posilovnu nebo např. prostor, kde se po zásahu umývají dýchací přístroje, hadice a další hasičské vybavení. Celý příspěvek

Kniha o mně

Naši druháci se od ledna věnovali projektu Kniha o mně.V hodinách čtení představovali autory a ilustrátory svých oblíbených přečtených knih. Vyzkoušeli si stát se spisovateli a ilustrátory vlastní Knihy o mně. S nadšením se do toho pustili. V jednotlivých kapitolách psali o své rodině, škole, kamarádech, domácích mazlíčcích a zálibách. Celý příspěvek

Den s modrým majákem

V pátek 18. května se naše třída II. B zúčastnila akce na Masarykově náměstí, kterou pořádala Policie ČR.Seznámili jsme se s prací složek integrovaného záchranného systému. Viděli jsme ukázku výcviku služebních psů, zadržení nebezpečného pachatele policisty pohotovostního a eskortního oddělení, souhru složek integrovaného záchranného systému při simulaci dopravní nehody, jízdu policistů na koních. Celý příspěvek

Beseda s Policií ČR v druhých třídách

Dne 10. května se naši druháci účastnili besedy paní policistky por. Bc. Mileny Šabatové.
V úvodu jsme si společně rozlišili, jaký je rozdíl mezi státní a městskou policií a co je jejich náplní práce. Popsali jsme si, jak se liší jejich uniformy. Besedovali jsme o kriminalistech, dopravní policii, pořádkové policii, psovodech, vyšetřovatelích.
Další částí besedy byla bezpečnost silničního provozu. Jak se máme chovat jako chodci a cyklisté. Celý příspěvek

Den Země tříd 2. A, 2. B

V úterý 24. dubna se třídy 2. A a 2. B zúčastnily Dne Země.
Sešli jsme se před školou za krásného slunečného počasí a s dobrou náladou. Poté jsme vyšli směrem na slepé rameno řeky Moravy, tzv. Čerťák, kde jsme měli první stanoviště.
Za pomocí šikovné paní asistentky Jitky jsme založili oheň a postupně si každý žák opekl špekáček. Celý příspěvek