Peer v Ostrožské Nové Vsi

Je čtvrteční ráno a k vlakovému nádraží ve Starém Městě přijíždí s mírným zpožděním poslední účastnice, na kterou jsme čekali. Hurá! Náš tým je kompletní a my můžeme vyrazit směr Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Je nás celkem 18 peer aktivistek a peer aktivistů a těšíme se na pravidelný dvoudenní výjezd.

Vítá nás areál Slováckého dvora, který je zahalen v oparu jednoho z prvních skutečně chladných rán, kterými se obvykle hlásí nezadržitelně se blížící zima. Po rozdělení pokojů a ubytování jsme se sešli ve Slovácké izbě, kde jsme museli nejdříve zprovoznit vytápění a hned poté jsme se mohli pustit do práce. Po úvodních seznamovacích aktivitách jsme se pustili do vytyčení cílů, očekávání a pravidel komunity. Dále jsme definovali aktuální témata prevence, kterým bychom se chtěli v rámci prevence rizikového chování na naší škole věnovat. Pak už následovala přednáška pana Pakosty na téma „Kyberšikana“. V rámci prezentace jsme se seznámili s velmi důležitými zásadami a pojmy, které se týkají bezpečného chování v prostředí internetu, ale také rizik, se kterými se můžeme setkat v kyberprostoru.  Po skončení přednášky nám v průběhu diskuze, která následovala, pan Pakosta vysekl poklonu a ocenil originální peer program naší školy. Mezi nejvýznamnější večerní aktivity patřila bezesporu tradičně netradiční stezka odvahy. Na jednotlivých stanovištích této stezky se naši peer aktivisté a aktivistky potkávali s nástrahami a úskalími, které jim může život připravit. Stanoviště obsadili jednak naši nejstarší a jednak naši bývalí žáci a žákyně, kteří nám přijeli pomoct s náplní programu.

Druhý den jsme se přesunuli do větších prostor, ve kterých proběhla nejvýraznější část druhého dne, a to muzikoterapie pod názvem „Na vlně zvuku“. Touto aktivitou nás provedla Alena Svobodová, která nás seznámila s některými netradičními hudebními nástroji a dala nám zakusit, jakým různým způsobem na nás mohou vibrace pocházející z těchto nástrojů působit.

A pak už nás čekalo jenom vyhodnocení celého pobytu a odjezd domů.

Za organizaci celé akce a pomoc s její realizací se sluší poděkovat paní učitelce Milaně Matyášové a Kamile Ringové. Dík patří i vám, bývalí, současní i budoucí peer aktivisté a peer aktivistky.

Sdílejte!