Přijímací zkoušky do třídy z rozšířenou výukou matematiky a informatiky ve školním roce 2020/21

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2021/2022 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu, proběhnou ve čtvrtek 13. května 2021 v 8 hodin v budově II. stupně (Komenského 1720), přihlášku lze doručit do pátku 7. května 2021.

Co se žáci budou v hodinách informatiky učit? Čeká je vytváření animací různých dějů,  pexes, křížovek, kalendářů. Připraví si vizitky, obaly na CD (využijí programy s vektorovou a bitmapovou grafikou), vlastní prezentace, www stránky.

Budou využívat internet a elektronickou poštu, skenovat, naučí se pracovat s digitálním fotoaparátem a upravovat fotografie, budou vytvářet koláže, zvládnou i základy programování. V hodinách matematiky se naučí pracovat s programem Cabri geometrie. Volitelné předměty budou rozšiřovat základní učivo matematiky a informatiky. Pro žáky vždy v 6. a 8. ročníku již devátým rokem pořádáme dvoudenní matematické soustředění.

prihlaska_matematicka_trida_2021

Testy z minulých let, práce současných žáků v hodinách informatiky a bližší představení školy naleznete na těchto stránkách.

Základní škola pořádá semináře pro učitele, organizujeme okresní kola Matematické olympiády, Pythagoriád, Matematického klokana, soutěže v textovém editoru, grafickém editoru. Žáci i vyučující II. stupně mají k dispozici dvě zcela nové počítačové učebny s pevným připojením k internetu, které využívají i v odpoledních hodinách. Při volném provozu zde mohou pracovat nejen s internetem, ale také s různými výukovými programy, které škola vlastní.

Kritéria-přijetí-do-matematické-třídy

Sdílejte!