AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete sumář aktuálních informací pro přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022, který jsme Vám posílali prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Aktuálně jsou pro Vás důležitá zejména tato tři data, sledujte webové stránky škol:

– 31. leden – ředitelé středních škol zveřejní AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY kritéria přijímacího řízení a to, jaký typ zkoušek budou žáci konat (klasické jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušku, případně obojí)
– 1. březen – do tohoto data je nutné zaslat přihlášky na střední školy
– 8. březen – ředitelé škol jsou povinni bez zbytečného odkladu zveřejnit případné zrušení jakýchkoliv zkoušek na Vámi vybrané školy

Sdílejte!