Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak.
Na letošní téma „Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze“ mohli žáci využít libovolnou techniku a nakreslit, namalovat či nalepit jakýkoliv motiv související se čtením a literaturou. Letošní záložky se opět povedly a my se už teď těšíme na příští ročník, který bude jistě neméně povedený!

Sdílejte!